Studiegids

nl en

Linguistics 4: The Phonology of English

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Taalkunde 1 en Taalkunde 2 (of equivalenten daarvan) moeten zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de relatie tussen fonetische en fonologische aspecten van het Engels, voortbouwend op de stof die we in Taalkunde 1: The Phonetics of English hebben behandeld. De aandacht gaat vooral uit naar de interne structuur van spraakklanken, naar de fonologische organisatie van deze klanken in lettergrepen, en naar de relatie tussen de fonologie en het structuur van morfologische complexe woorden.

Leerdoelen

  • Studenten beschikken over een gedegen kennis van de allofonische eigenschappen van Engelse spraakklanken.

  • Studenten beschikken over een basiskennis van de fonologische representatie van segmenten en lettergrepen, en van segmentele processen zoals assimilatie.

  • Studenten beschikken over inzicht in de relatie tussen de fonologie en het structuur van morfologische complexe woorden.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur p/w)
Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

  • Aantal uren voor het bijwonen van hoorcolleges en werkcolleges: 26

  • Aantal uren voor het voorbereiden van huiswerk (leeswerk + opdrachten): 34

  • Aantal uren voor het voorbereiden van de schrijfopdracht, de quiz en het tentamen: 80

Toetsing

Toetsing

Tussentijdse toets, tussentijdse schrijfopdracht en schriftelijk tentamen.

Weging

Tussentijdse toets (15%)
Tussentijdse schrijfopdracht (15%)
Schriftelijk tentamen (70%)

Als het cijfer voor de quiz lager is dan het tentamencijfer, telt het tentamen voor 85% en de schrijfopdracht voor 15%.

Voor de schrijfopdracht en het tentamen moet minimaal een 5.5 zijn behaald.

Herkansing

De schrijfopdracht (15%) en het schriftelijk tentamen (in geval van herkansing 85%) moeten worden herkanst indien er voor één of beide onderdelen lager dan een 5.5 is behaald. De tussentijdse toets kan niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Carr, Philip (2013). English Phonetics and Phonology: An Introduction (2nd edn.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

De eerste editie van dit boek (1999) is verouderd en is ongeschikt.

Andere literatuur wordt beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie