Studiegids

nl en

Philology 1: Introduction to Middle English Language and Literature

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na de verovering van Engeland door de Normandiërs in 1066 kwamen de Engelse taal en de Engelse literatuur weer tot volle wasdom in de werken van Geoffrey Chaucer en zijn tijdgenoten in de tweede helft van de 14e eeuw. Deze cursus concentreert zich op Chaucers Canterbury Tales: we lezen een aantal van de Tales en vertalen delen daarvan in de werkgroepen, waarvoor ook elementaire Middelengelse grammatica bestudeerd wordt. Voor een goed begrip van deze (relatief) oude teksten zal in de colleges worden ingegaan op enkele aspecten van de Middelengelse taal en van de middeleeuwse cultuur: maatschappelijke structuur, kerk, geloof en clerici, opvattingen over de natuur, liefde, huwelijk, voedsel en kleding, leven en dood, en vooral ook het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid.

Leerdoelen

Verwerven van:
1. Lees- en vertaalvaardigheden van 14e-eeuws Engels
2. Kennis en toepassing van elementaire Middelengelse grammatica
3. Inzicht in de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van colleges en werkgroepen worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 74

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 36

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 4 uur.

Toetsing

Toetsing

 1. Schriftelijk mid-term tentamen met vertaling en open (invul)vragen (verplicht onderdeel)
 2. Schriftelijk eindtentamen met vertaling en open (invul)vragen (verplicht onderdeel)

Weging

 1. Mid-term tentamen 30%
 2. Eindtentamen 70%

Herkansing

Indien het eindcijfer lager dan 6.0 is, krijgen de studenten één herkansingstentamen. De herkansing toetst de stof van de hele cursus en het cijfer van de herkansing telt voor 100% van het eindcijfer. Er is geen herkansing voor het mid-term tentamen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus, zoals de wekelijkse syllabus (vanaf week 1, in de ‘Course Documents’) en leeropdrachten.

Literatuur

 • Benson, Larry D. ed. (2008). The Riverside Chaucer, Oxford University Press paperback.

 • Horobin, Simon (2013). Chaucer’s Language, Palgrave Macmillan.

 • Reader met achtergrondmateriaal te bestellen via Reader Online.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie.

Opmerkingen

Studenten moeten vanaf les 1 voorbereid zijn. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk) en in de Reader. Vanaf week 2 is de wekelijks syllabus uitsluitend op Blackboard beschikbaar.