Studiegids

nl en

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917

Vak 2018-2019

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) beleefde de Verenigde Staten een periode van grote economische en industriële expansie. Miljoenen immigranten uit Europa en Azië kwamen naar de VS, gelokt door de Amerikaanse droom van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht rang of stand. Vervuld van dezelfde droom trokken tegelijkertijd massa’s jonge mensen van het platteland naar steden als Chicago, dat in luttele decennia uitgroeide van gehucht tot metropool. De economische welvaart had echter haar schaduwzijde; het was geen gouden eeuw maar, in de woorden van Mark Twain, een “Gilded Age”: de politiek werd gekenmerkt door corruptie en schandalen en voor velen maakte de Amerikaanse droom plaats voor de harde realiteit van fabrieken en sloppenwijken. De slavernij was weliswaar afgeschaft, maar de invoering van Jim Crow laws beroofde de vrijgekomen zwarte bevolking in het zuiden van haar politieke en burgerrechten. Al deze thema’s komen aan de orde in de literaire werken die we lezen in deze cursus.
De opkomst van de consumptiemaatschappij en massacultuur, ook een belangrijk thema in de literatuur van deze periode, veranderde de literaire smaak en ambities. Vooral de regionale literatuur, nostalgische verhalen over het landelijke New England of de plantages in het “oude” Zuiden, genoot grote populariteit. Tegelijkertijd was er ook, in navolging van de literaire ontwikkelingen in Europa, behoefte aan realistische romans over het alledaagse leven in 19e-eeuwse industriële samenleving. Waarom waren deze genres zo populair? Welke culturele functie hadden zij in een tijd van radicale verandering? In deze cursus zullen we, een aantal klassieke Amerikaanse realistische en naturalistische romans lezen, maar ook werken van vrouwelijke en zwarte schrijvers die de waarden en conventies van de dominante literaire cultuur ter discussie stellen.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student:

 • overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1865-1917, met nadruk op de opkomst van het realisme en naturalisme en overgang naar het modernisme
 • inzicht in de wijze waarop de literatuur (vaak kritisch) reflecteert op (cultuur)historische ontwikkelingen en debatten in de tweede helft van de 19e eeuw (over slavernij, de Burgeroorlog, de Reconstruction Era en rassenscheiding; gender en seksualiteit)
 • kritische en tekst-analytische vaardigheden, zoals herkenning van en inzicht in genres, stijlmiddelen en vertelstrategieën
 • onderzoeksvaardigheden verder ontwikkeld en kan deze toepassen.
 • Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels (verder) ontwikkeld

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24 uur
 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80 uur
 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 36 uur

Toetsing

Toetsing

• Essay
• Schriftelijk tentamen

De student moet een cijfer van ten minste 5,5 halen voor het essay om de cursus te voltooien

Weging

 • Essay van 2000 woorden (50%)
 • Schriftelijk afsluitend tentamen (50%)

Herkansing

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • The Norton Anthology of American Literature, Eighth Edition (Volume C: 1865-1914) (for Mark Twain, Charlotte Perkins Gilman, Sarah Orne Jewett, Kate Chopin, Charles W. Chesnutt, and James Weldon Johnson).
 • Henry James, The Bostonians (Oxford World’s Classics).
 • Herman Melville, Billy Budd, Bartleby, and Other Stories (Penguin Classics). (For those who took Lit 3A, you can find Billy Budd in The Norton Anthology of American Literature, Eighth Edition (Volume B: 1820-1865)).
 • Stephen Crane, The Red Badge of Courage and Other Stories (Penguin Classics).
 • Jack London, The Call of the Wild (Penguin English Library).
 • Willa Cather, O Pioneers! (Penguin).
 • Edith Wharton, The Age of Innocence (Penguin Twentieth Century Classics).
  (Some stories by Jewett and Chesnutt will also be made available on Blackboard.)  NB: Aanschaf van deze boeken en edities is verplicht en men dient de opgegeven tekst mee naar college te brengen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren of de minor American Studies volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Deze cursus is de tweede van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur (Lit3a, Lit4a en Lit5a), die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden. De cursus is tevens een keuzecursus in de minor Amerikanistiek.

WEEK ONE: Mark Twain, The Adventure of Huckleberry Finn (to end of Chapter 17) (in NORTON C); WEEK TWO: Mark Twain, The Adventure of Huckleberry Finn (to end of the novel) (in NORTON C); WEEK THREE: - Henry James, The Bostonians; WEEK FOUR: The Bostonians; WEEK FIVE: Herman Melville, Billy Budd // Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper” (in NORTON C); WEEK SIX: Stephen Crane, The Red Badge of Courage; WEEK SEVEN: Study week; WEEK EIGHT: Sarah Orne Jewett, Stories (in Norton C and extra stories on Blackboard); WEEK NINE: Kate Chopin, The Awakening (in NORTON C); WEEK TEN: Jack London, The Call of the Wild; WEEK ELEVEN: Charles W. Chesnutt, Stories (in NORTON C and on Blackboard) // James Weldon Johnson, Autobiography of an Ex-Colored Man (excerpts in NORTON C); WEEK TWELVE: extra reading week; WEEK THIRTEEN: Willa Cather, O Pioneers!; WEEK FOURTEEN: Edith Wharton, The Age of Innocence