Studiegids

nl en

MSA: fictie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Afgeronde propedeuse Arabisch of een vergelijkbare opleiding.

Beschrijving

Gedurende deze cursus worden een roman en/of korte verhalen in het Modern Standaard Arabisch gelezen. Studenten raken op deze manier beter bekend met de Arabische literatuur op een meer gedetailleerd niveau en verbeteren hun leesvaardigheid doordat zij hun woordenschat vergroten, de reeds geleerde grammatica in de praktijk tegenkomen en beter leren omgaan met het woordenboek. Om dit alles te bewerkstelligen is het bij deze cursus voornamelijk de bedoeling ‘leesmeters’ te maken.

Leerdoelen

  • Kennismaken met Arabische literatuur uit de Maghreb

  • Uitbreiden van de woordenschat

  • Herkenning en beheersing van de grammatica vergroten

  • Zoekvaardigheid in het woordenboek vergroten

  • Leesstrategieën ontwikkelen voor het lezen van Arabische literatuur

Rooster

Wordt nader bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Werkcollege 13 x 2 26
Voorbereiding en opdrachten 110
Tentamens 2 x 2 4

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Participatie en huiswerkopdrachten 20%
Deeltentamen 20%
Eindtentamen 60%

Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Blackboard

"Blackboard" wordt gebruikt voor:

  • Opdrachten

  • Aanvullende informatie

Literatuur

Studenten dienen de beschikking te hebben over minimaal één van de volgende woordenboeken:

  • Jan Hoogland, Woordenboek Arabisch-Nederlands (Amsterdam: Bulaaq, 2003).

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (ArabicEnglish). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994).

Aanmelden

Inschrijven via "uSis" is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA