Studiegids

nl en

Die deutsche Sprache: Vertiefung II

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Vertiefung I.

Beschrijving

Der Kurs Vertiefung II schließt an das Seminar Vertiefung I aus dem ersten Semester an und festigt bzw. erweitert das Gelernte. Im Vordergrund steht die sichere Beherrschung der Allgemein- und Wissenschaftssprache. Besondere Aufmerksamkeit wird dem registerspezifischen Wortschatz und den dazugehörenden Grammatikstrukturen geschenkt.
Im Laufe des Semesters werden komplexere Texte verarbeitet, die landeskundliche Informationen, Aktualitäten und/oder wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren.
Am Ende des Semesters sollen die Studierenden in der Lage sein, sich je nach Register, vor allem im akademischen Kontext, passend und korrekt ausdrücken zu können.

Leerdoelen

De studenten

 • beschikken over grondige kennis van de Duitse grammatica, semantiek en pragmatische bijzonderheden voor het algemene en wetenschappelijke taalgebruik;

 • zijn in staat de verworven kennis en inzichten toe te passen zowel bij het mondelinge presenteren en het schrijven in het Duits op C1 niveau;

 • kunnen sterke en zwakke punten in het eigen taalvermogen benoemen en met behulp van een oefengrammatica doelgericht de zwakke punten elimineren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Studielast

5 EC: 140 uur

 • Aanwezigheid: 26 x 2 = 52 uur

 • Voor- en nabereiding per college: 12 × 4 = 48 uur

 • Voorbereiding voor de presentaties: 18 uur

 • Schrijven van een werkstuk (2000 worden): 20 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing

 • Tweewekelijke toetsen (woordenschat en grammatica) (30 %)

 • Een wetenschappelijke tekst (2000 woorden) (30 %)

 • Mondelinge presentatie over een wetenschappelijk onderwerp (20%)

 • Mondeling tentamen over een algemeen onderwerp (20 %)

Voorwaarde (zonder cijfer):

 • Actieve participatie

 • Indienen van wekelijkse opdrachten

 • Zelfstandig werken met oefenmateriaal

 • Portfolio

Weging

 • Zie onder Toetsing

 • Het mondelinge tentamen en het werkstuk moeten voldoende zijn, d.w.z. 6 of hoger.

Herkansing

Het mondelinge tentamen en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Digitale syllabus

 • Aankondigingen

 • Instructies

 • Opdrachten

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

 • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike (2016): Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675311-1

 • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike (2016): Wissenschaftssprache verstehen. Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675298-5

 • Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne (2013): C-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (Sprachniveau C1/C2). Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-94-132311-7

Nachschlagewerke (jeweils neueste Auflage):

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. J. Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.