Studiegids

nl en

Taalvaardigheid

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Alleen voor derdejaarsstudenten van de Opleiding Duitse taal en cultuur Leiden die om geldige redenen niet naar het buitenland kunnen.

Beschrijving

Dieses Tutorial hat das Ziel, die deutsche Sprachfertigkeit auf ein Niveau zu bringen, dass das Studium am Ende des dritten Jahres erfolgreich beendet werden kann. Die Themen und Übungen richten sich spezifisch auf individuelle Schwächen in der Sprachfertigkeit der jeweiligen Teilnehmer.

Leerdoelen

De studenten:

  • zijn in staat om zich vlot en vrijwel foutloos in goed Duits uit te drukken, zowel mondeling als ook schriftelijk, op de volgende niveaus van het Europees Referentiekader:

  • Luisteren: C2

  • Lezen: C2

  • Gesproken interactie: C1

  • Gesproken productie: C1

  • Schrijven: C1

  • hebben aan het eind van het college specifieke deficiënties weggewerkt, die hen hinderen op een adequaat wetenschappelijk niveau schriftelijk en/of mondeling te communiceren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Studielast

5 EC = 140 uur in de vorm van een op maat samengesteld programma.

Onderwijsvorm

Tutorial

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke opdrachten gedurende het semester (50%) + gecombineerd mondeling en schriftelijk tentamen (50%).

Blackboard

Blackboard wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van materiaal door de docent, voor de uitwisseling van materiaal door studenten, voor discussie etc.

Literatuur

  • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike (2016): Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675311-1

  • Fügert, Nadja / Richter, Ulrike (2016): Wissenschaftssprache verstehen. Stuttgart: Klett Verlag. ISBN 978-3-12-675298-5

  • Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne (2013): C-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (Sprachniveau C1/C2). Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-94-132311-7

Aanmelden

Inschrijven via uSis

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. A. Visser
Verder informatie wordt via Blackboard bekendgemaakt

Opmerkingen

Op Blackboard wordt ca. drie weken voor het eerste college de syllabus gepubliceerd. Daarin staat ook wat er voor het eerste college moet worden voorbereid.