Studiegids

nl en

Keuzeruimte (Duits)

Vak
2018-2019

In het tweede jaar vult de student Duits 15 EC per semester de keuzeruimte (30 EC in totaal). Die keuze- of bijvak ruimte kun je op verschillende manieren invullen:

  • Een minor: zie voor de invulling hiervan de e-Studiegids onder Minoren.

  • Een individueel keuzevakkenpakket:
    Wie geen van de daar aangeboden minoren in zijn geheel (dus voor 30 ects) gaat volgen, maar op individuele basis zijn bijvakruimte invult dan wel een of meer vakken uit een gekozen minor vervangt door andere vakken, dient dit programma vooraf voor te leggen aan de examencommissie van de opleiding Duits taal en cultuur. In elk geval één onderdeel dient het 300-niveau te hebben en de vakken uit het keuzevakkenpakket dienen een onderlinge samenhang te vertonen. Neem contact op met mw. A.C. Wapenaar, studiecoordinator Duitse taal en cultuur

  • Andere opties: neem contact op met mw. A.C. Wapenaar, studiecoordinator Duitse taal en cultuur.