Studiegids

nl en

Deutschland in Bildern. Filmische Begegnungen mit gesellschaftsaktuellen Fragen.

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voor de BA-studenten Duite taal en cultuur gelden de overgangsregels die in de studiegids vermeld zijn. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

Die Ereignisse, die einem Land, z. B. Deutschland, widerfahren, manifestieren sich nicht selten in Schlüsselbildern. So gehören heute z. B. die Bilder von den „Trümmerfrauen“, den „Montagsdemonstrationen“ oder den „Flüchtlingsströmen“ zum Inventar des kollektiven Bildgedächtnisses. Als solche repräsentieren diese Bilder die Verarbeitung von Schlüsselbildern der jüngeren deutschen Geschichte.

An ausgewählten Fallbeispielen geht das Seminar der Frage nach, wie unterschiedliche Kunstformen – allem voran der zeitgenössische deutsche Film – diese Schlüsselbilder verarbeiten. Während einige (meist publikumswirksame) Filme die Bilder verlebendigen, indem sie das zugrundeliegende Ereignis in Geschichten einbetten, lassen sich in bildender Kunst und Literatur (und ihren Verfilmungen) Projekte finden, die die kollektiven Vorstellungen aufbrechen und hinterfragen und die sich damit kritisch zur gesellschaftlichen Gegenwart positionieren.

Die gemeinsame Betrachtung, Lektüre und Diskussion von Beispielen wird untermauert durch film- und kulturtheoretische Texte. Ziel ist es, dass die Studierenden den Zusammenhang von künstlerischem Ausdruck und gesellschaftlichem Kontext zu analysieren und argumentativ zu begründen lernen.

Leerdoelen

Studenten

 • beschikken over een globaal inzicht in en kennis over actuele Duitse films en andere kunstvormen, die (politieke) gebeurtenissen met een collectieve impact thematiseren;

 • zijn in staat artefacten en maatschappelijke probleemstellingen met elkaar in verband te brengen

 • zijn getraind in het hanteren van relevante analyse-aspecten en instrumenten uit verschillende
  film, media- en cultuurwetenschappelijk relevante disciplines;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie Rooster BA Duits

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Colleges: 13 × 2 uur =26 uur

 • Voorbereiding en opdrachten op Blackboard: 12 ×6 uur = 72 uur

 • Voorbereiding mondeling presentatie van het werkstuk/portfolio: 17 uur

 • Voorbereiding werkstuk/portfolio: 25 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk/portfolio (75%)

 • Mondelinge presentatie tijdens het college (25%)

Weging

 • Zie onder Toetsing

 • Beide onderdelen moeten voldoende (een 5,5 of hoger) zijn.

Herkansing

De mondelinge presentatie en het werkstuk kunnen beide worden herkanst.

Nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt onmiddellijk na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

 • het inleveren van huiswerk.

Literatuur

De te bestuderen primaire en secundaire literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs, met mogelijkheid voor het doen van het tentamen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Chris van den Berg, MA

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2604.