Studiegids

nl en

Das germanische Sandwich: Deutsch, Niederländisch und Englisch

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als de onderdelen Fundament 1 en Inleiding Taalwetenschap met goed gevolg zijn afgerond. Voor niet-studenten Duits: goede passieve kennis van het Duits.

Beschrijving

Deutsch, Niederländisch und Englisch bilden das ‘germanische Sandwich’, ein Trio eng verwandter Sprachen. Dabei sind die Unterschiede zwischen den drei Sprachen genauso faszinierend wie die Gemeinsamkeiten. In diesem Seminar kontrastieren wir das Deutsche in verschiedenen Aspekten mit seinen zwei Schwesternsprachen. Was ist ungewöhnlich an “Herbst”, “strengths” und “fnuikend”? Warum haben die Wörter “Zaun”, “town” und “tuin” eine so unterschiedliche Bedeutung? Wieso heißt es auf Deutsch “Rotwein” und auf Niederländisch “rode wijn”, und wie ist das mit “red wine”? Warum löst “ich bin am Kochen” ein grammatisches Problem, und wie haben die anderen zwei Sprachen das gelöst?

Das Seminar hilft beim Verstehen sprachwissenschaftlicher Fragen und Methoden, aber auch beim Lernen der deutschen Sprache.

Leerdoelen

De studenten

 • kunnen reflecteren over de overeenkomsten en verschillen tussen het Duits, het Nederlands en het Engels en deze in linguïstische terminologie beschrijven

 • beschikken over een basale kennis van taalwetenschappelijke methodes en terminologie en kunnen deze toepassen in de vergelijking van de drie Germaanse talen Duits, Nederlands en Engels

 • beschikken over inzichten in de variatie tussen verwante talen en kunnen deze inzichten gebruiken om (met Nederlands of Engels als moedertaal) hun beheersing van de Duitse taal te verbeteren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 12 x 2 uur = 26 uur

 • Voor-/nabereiden college en bestuderen literatuur: 12 x 3 uur = 39 uur

 • Huiswerkopdrachten: 4 x 5 uur = 20 uur

 • Tentamenvoorbereiding en tentamen: 55 uur

Toetsing

Toetsing:

 • Actieve deelname college: 10%

 • Huiswerkopdrachten 40%

 • Tentamen: 50%

Weging

 • Zie onder Toetsing

 • Het tentamen moet tenminste een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing:

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (inclusief Powerpoints uit de colleges)

 • het inleveren van opdrachten

 • communicatie en nieuws.

Literatuur

Wordt tijdens de cursus ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen gelieve contact op te nemen met dr. J. Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.