Studiegids

nl en

Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse en vroegmoderne literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist of vroegmodernist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Wekelijks wordt een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Verbreden van horizon door het lezen van deze teksten in vertaling met kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

Woensdag, 15:15-17:00.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):
Bijwonen college: 26 uur
Voorbereiden college: 36 uur
Zelfstandige literatuurstudie: 76 uur
Tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing

  • 1) Een schriftelijk “end-term” tentamen van 2 uur, met essayvragen

Weging

Onderdeel 1) 100%

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer 5.49 of lager is, dan zal het tentamen moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode in maart.

Nabespreking tentamen

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden o.a. de wekelijkse syllabus (ook voor week 1, in ‘Course Documents’), leesopdrachten en relevante informatie en/of literatuur ter beschikking gesteld.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

  • J.L. Byock (Trans.), The Saga of the Volsungs (Penguin)

  • Voltaire, Candide, vert. Hans van Pinxteren, Amsterdam, Van Oorschot, 2017.

  • Jean de La Fontaine, Fabels, vert. Marietje d’Hane-Scheltema, Amsterdam, Van Oorschot, 2017.

Niet verplicht, wel aanbevolen:
Moderne (volledige) edities/vertalingen van Beowulf, Gijsbrecht van Aemstel, Vanden vos Reynaerde, Decamerone, Elckerlijc, Floris en Blancefloer, The Tempest en het Nibelungenlied. Deze werken zijn ook online raadpleegbaar, de links zijn op blackboard geplaatst.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.H. Porck