Studiegids

nl en

BA Engels: Mentoraat

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van de propedeuse Engelse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Een verplicht onderdeel van de Propedeuse is het mentoraat. Het mentoraat bestaat uit verschillende soorten bijeenkomsten, met name gericht op het bijbrengen van de verschillende aspecten die met (effectief) studeren te maken hebben. Er wordt ook stilgestaan bij etiquetten, het nut van het lezen van de cursusbeschrijvingen en het leren geven van constructieve feedback op cursusevaluaties. Daarnaast maken studenten kennis met de Universiteitsbibliotheek en zal er een arbeidsmarktvoorlichting plaatsvinden.

Het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV) verzorgd in het kader van het mentoraat de module onderzoeksvaardigheden. Hier wordt o.a. aandacht besteed aan argumenteren, bronnen beoordelen en plagiaat en het gebruik van bronnen. Deze module zal plaatsvinden in het eerste blok van het semester, zodat de studenten beschikken over de benodigde kennis voor het inleveren van de mid-term opdracht van Literature 1A.

Studenten met een tussentijds negatief studieadvies in januari dienen daarnaast deel te nemen aan de module studievaardigheden, ook verzorgd door het EAV, om hopelijk een negatief bindend studieadvies aan het einde van het academische jaar te voorkomen. Deze bijeenkomsten zullen in het tweede semester plaatsvinden. Studenten om wie het gaat ontvangen na het uitbrengen van de studieadviezen meer informatie van de studiecoördinator.

Deelname aan de mentorbijeenkomsten is verplicht voor alle voltijdstudenten.

Leerdoelen

  • Praktische informatie over de studie;

  • Effectief studeren en tentamenvoorbereiding;

  • Kennismaking met verschillende faciliteiten (Universiteitsbibliotheek, blackboard, uSis);

  • Het gebruik kunnen maken van de verschillende faciliteiten;

  • Kennismaking met studentmentoren & docenten van de opleiding;

  • Leren constructief feedback geven;

  • Voorkomen van plagiaat en fraude;

  • Arbeidsmarktvoorlichting

Studielast

  • 17 uur studiebegeleiding

  • Minimaal 2 uur aan sociale activiteiten buiten de geroosterde uren om

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Studiebegeleiding in 1 en 2-uur durende seminars.

Aanmelden

Studenten worden tijdens de eerstejaarsdag door de studiecoördinator in mentorgroepen ingedeeld.

Contact

Onderwijsadministratie Van Eyckhof, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.