Studiegids

nl en

Language Acquisition 2: From Scratch to Print

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dankzij zijn of haar universitaire opleiding kan iedere academicus, dus ook een afgestudeerd anglist, een onderwerp grondig uitzoeken: een onderzoeksonderwerp afbakenen, een probleemstelling formuleren, relevante literatuur vinden en verwerken. Daar gaat de samenleving vanuit. In principe moet ook elke academicus mondeling en schriftelijk verslag kunnen doen van de bevindingen. In principe, want wat volgens werkgevers afgestudeerden van een taal- en cultuurstudie bijzonder maakt, is hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Misschien is dit omdat taal- en cultuurstudenten hier tijdens hun studie meer ervaring in hebben opgedaan. In ieder geval is een goede taalbeheersing blijkbaar niet vanzelfsprekend. Als afgestudeerde van de BA of MA Engels heb je een extra voordeel: dankzij de schriftelijke en/of mondelinge presentatievaardigheden die je in de taalvaardigheidscursussen in je studie hebt verworven en later in andere cursussen verder hebt geoefend, kun je je correct en vlot uitdrukken in de internationale taal van de wetenschap, handel en cultuur: het Engels.

Language Acquisition 2: From Scratch to Print is een inleidende cursus schrijfvaardigheid die tot doel heeft je vertrouwd te maken met de grammaticale en stilistische kenmerken van formele geschreven teksten in het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: formele stijl, cohesie, het schrijven van doeltreffende alinea’s, titels, inleidingen en conclusies, het werken met naslagwerken en het weergeven van bronnen. Je bereidt thuis korte schrijfopdrachten voor, die in de werkgroepen worden besproken. In de tweede helft van de cursus kom je met drie medestudenten elke week bij je docent langs om je voortgang te bespreken bij het schrijven van een essay van ongeveer 1000 woorden. Dit essay wordt aan het eind van de cursus ingeleverd, en door de docent van commentaar voorzien en beoordeeld.

Leerdoelen

 • Het kunnen schrijven van verschillende typen teksten zoals academici die in hun toekomstige beroep vaak geacht worden te schrijven.

 • Het kunnen beoordelen van de kwaliteit van teksten van medestudenten.

 • Het kunnen toepassen van het juiste register voor verschillende typen teksten.

 • Het kunnen toepassen van grammaticale conventies en interpunctieregels.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • 1 hoorcollege van 45 minuten per week tot aan de studieweek (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

 • Eén werkcollege van 90 minuten.

 • Thuis voorbereiden van grammatica-, stijl- en schrijfoefeningen.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 26 uur.

 • Voorbereiding van college: 74 uur.

 • Zelfstudie, inclusief voorbereiding van het essay: 38 uur.

 • Studiebegeleiding/inzage essay: 2 uur.

Toetsing

Toetsing

Essay van 1000 woorden.
Participatie tijden de werkgroepen en via Blackboard.

Weging

 • Essay (70%)

 • Participatie (30%)

Om te slagen voor de cursus moet het cijfer voor het essay minimaal een 6.0 zijn.

Herkansing

Een onvoldoende essay moet worden herkanst. Het participatieonderdeel kan niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

 • From scratch to print: Texts and assignments for Language Acquisition 2: Reader, verkrijgbaar via Blackboard.

 • Longman dictionary of contemporary English. For advanced learners (2014). Harlow, Essex: Pearson Longman.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie