Studiegids

nl en

Philology 4: Highlights of Medieval English Literature

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 1 en 2, of soortgelijke cursussen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 1 en Philology 2. Je leest, bestudeert en bespreekt een aantal literaire teksten uit de Engelse Middeleeuwen, zoals de Beowulf, The Battle of Maldon, The Dream of the Rood, Ancrene Wisse, Sir Gawain and the Green Knight en andere Middelengelse Arthuriaanse literatuur. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe digitale hulpmiddelen binnen de mediëvistiek. De vroegste teksten worden gelezen in vertaling, de wat jongere teksten met behulp van een glossary, allen in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijg je een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de middeleeuwse Engelse cultuur die nog niet eerder, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest.

Leerdoelen

  • Bekwaamheid in het interpreteren van representatieve teksten van de diverse middeleeuwse literaire genres tegen hun cultureel-historische achtergrond.

  • Bedrevenheid in mondelinge discussie van Oudengelse en Middelengelse teksten.

  • Ervaring met het lezen van elementaire secundaire bronnen.

Succesvolle voltooiing van de cursus stelt de student in staat een derdejaars cursus te volgen op het gebied van Oud- of Middelengels.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcolleges

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

  • tijd voor het voorbereiden van de wekelijkse colleges: 80 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 34 uur

Toetsing

Toetsing

1) Een schriftelijk “mid-term” tentamen van 2 uur, met een korte vertaalopdracht, korte open vragen en essayvragen, over de stof van Block III
2) Een schriftelijk “end-term” tentamen van 2 uur, met een korte vertaalopdracht, korte open vragen en essayvragen, over de stof van Block IV
3) Voorbereiding en participatie binnen de cursus, waaronder het via BlackBoard inleveren van de wekelijkse huiswerkopdrachten en activiteiten tijdens de les.
4) Een korte opdracht tijdens Block IV

Weging

Onderdeel 1) 45%
Onderdeel 2) 40%
Onderdeel 3) 10%
Onderdeel 4) 5%

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer 5.49 of lager is, dan zal één of beide van de tentamens (onderdelen 1 en 2) moeten worden herkanst tijdens de herkansingsperiode. Onderdelen 3 en 4 kunnen niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

  • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890 – c. 1400: An Anthology, Third Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

  • Reader

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn voor het college. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).