Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Grammar in Writing

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten moeten Language Acquisition 2: From Scratch to Print, of een gelijkwaardige inleidende cursus academisch schrijven met een voldoende hebben afgerond. Verder is het hebben gevolgd van Linguistics 2: The Syntax of English een pre.

Beschrijving

Language Acquisition 3: Grammar in Writing is een vervolg op de eerstejaarsschrijfcursus Language Acquisition 2: From Scratch to Print. Terwijl in de propedeuse de nadruk lag op het benaderen van een academisch essay als een proces, op het schrijven van de verschillende onderdelen van een essay (alinea’s, inleiding, conclusie) en vooral op het verkrijgen van een zekere mate van fluency, ligt in deze tweedejaarscursus de nadruk op correct taalgebruik, zowel lexicaal als grammaticaal en stilistisch. Iedere week behandelen we in het hoorcollege een onderwerp uit de traditionele Engelse grammatica, bijvoorbeeld tijd en aspect of woordvolgorde, dat we vervolgens in de werkcolleges oefenen en toepassen op korte (schrijf)opdrachten die je thuis hebt voorbereid. Aan het einde van de cursus heb je goede kennis van de Engelse grammatica en grammaticale terminologie (nuttig als je een carrière in het onderwijs of als vertaler ambieert) en kun je deze toepassen als je teksten in het Engels schrijft.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de Engelse (schrijf)grammatica;

 • Kennis van de terminologie van de traditionele Engelse (schrijf)grammatica; en

 • Vermogen deze kennis toe te passen tijdens het schrijven van teksten in het Engels.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • 1 hoorcollege van 45 minuten per week (de avondgroep volgt deze hoorcolleges via online weblectures).

 • Eén werkcollege van 45 minuten per week.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 26 uur

 • Voorbereiding van college: 91 uur (lezen van de literatuur en voorbereiden van opdrachten)

 • Tentamenvoorbereiding: 20 uur

 • Schriftelijk tentamen: 3 uur

Toetsing

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen van 2 uur (90%).

 • Portfolio met korte analyse- en schrijfopdrachten (10%) (onderdeel van de aanwezigheidsplicht).

Weging

 • Schriftelijk tentamen van 2 uur (90%).

 • Portfolio met korte analyse- en schrijfopdrachten (10%) (onderdeel van de aanwezigheidsplicht).

Om voor het tentamen te slagen moet u het cijfer 6.0 behalen.
Om voor te cursus te slagen moeten alle opdrachten één dag voor het college in Blackboard zijn ingeleverd.

Herkansing

Bij een cijfer lager dan een 6.0 moet het schriftelijk tentamen worden herkanst. Het tentamen telt dan voor 100% mee. Let op: de portfolio is verplicht en kan niet worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor mededelingen en onderwijsmaterialen.

Literatuur

 • Foster et al. (2018). English grammar through Dutch eyes. Bussum: Coutinho.

 • Grammar in writing: Texts and assignments for Language Acquisition 3. Reader op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie