Studiegids

nl en

Modelleren

Vak
2018-2019

Omschrijving

In dit vak wordt een begin gemaakt met het aanleren van de modelleercyclus. Studenten krijgen een probleemstelling aangereikt zoals deze ook uit de praktijk zou kunnen komen. Vervolgens stellen de studenten een wiskundig model op en leveren ze aan de hand daarvan een antwoord op de oorspronkelijke vraag.

Leerdoelen

  • Het begrijpen en kunnen toepassen van de modelleercyclus;

  • Leren werken in teamverband;

  • Gebruiken van tools als Matlab en R om wiskundig te modelleren en simuleren;

  • Schriftelijke en mondelinge rapportage.

Werkvorm

Studenten werken in groepjes van vier aan twee projecten, één binnen de analyse en één binnen de statistiek. Hierbij is begeleiding beschikbaar van tutoren. Verder zijn er enkele hoorcolleges.

Voorkennis

Analyse 1, Analyse 2, Gewone differentiaalvergelijkingen, Inleiding Kansrekening, Inleiding Statistiek, Lineaire Algebra 1, Lineaire Algebra 2

Tentamen

  • Cijfer voor verslag eerste project: 30%

  • Cijfer voor presentatie eerste project: 10%

  • Cijfer voor verslag tweede project: 30%

  • Cijfer voor presentatie tweede project: 10%

  • Toets: 20%

Literatuur

Wordt later bekendgemaakt.