Studiegids

nl en

Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering

Vak
2018-2019

Beschrijving

Deze cursus geeft een bestuurskundig perspectief op het thema kindermishandeling. De ontwikkeling en huidige situatie van het Nederlandse jeugdbeleid wordt behandeld en gekoppeld aan algemene theorieën over politieke besluitvorming en beleidsimplementatie. Studenten leren met een kritische blik naar het beleidsproces te kijken en een praktisch begrip te ontwikkelen over hoe jeugdbeleid in Nederland tot stand komt. Daarbij komen de belangrijkste instituties, beleidskaders, en politieke en maatschappelijke actoren aan bod. Specifieke aandacht wordt besteed aan hoe academisch onderzoek naar kindermishandeling wordt gebruikt en toegepast in beleid. Studenten schrijven zelf een beleidsadvies op basis van de verworven inzichten.

Leerdoelen

Bij het beëindigen van de cursus, zijn de studenten in staat om:

  • De besluitvorming en implementatie van het Nederlandse jeugdbeleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces.

  • Barrières en mogelijkheden van beleidskeuzes te benoemen in relatie tot kindermishandeling en daar kritisch op te reflecteren.

  • Deze inzichten toe te passen op een concrete beleidscasus en strategisch advies te geven aan beleidsmakers.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit:

  • Hoorcolleges (niet verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 uren:

Hoorcolleges: 21 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 119 uren

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen. De eerste deeltoets is het schrijven van een beleidsnotitie en telt mee voor 30%, de tweede deeltoets heeft de vorm van een schriftelijk tentamen en telt mee voor 70%.

Er is geen compensatie mogelijk. Beide onderdelen kunnen worden herkanst in het geval van een onvoldoende.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. De blackboard site wordt ten minste twee weken voor het begin van de cursus geopend.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Contact

Dr. V.E. Pattyn v.e.pattyn@fgga.leidenuniv.nl