Studiegids

nl en

New Media and Society: convergentie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten van de MA-specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Beschrijving

Dat digitale media een maatschappelijke impact hebben staat buiten kijf. In deze collegereeks (deels hoor-, deels werkcollege) staan hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van digitale media centraal. In dit deel van het overkoepelende vak New Media and Society focussen we ons op de convergentie van oude en nieuwe media en omvat twee delen. In het eerste deel bestuderen we welke ontwikkelingen op technologisch, maatschappelijk en mediagebied hebben plaatsgevonden tijdens de voorbije decennia en bespreken de soms moeilijke verhouding tussen oude en nieuwe media. In het tweede deel passen de studenten een van de convergentiemodellen toe op een fenomeen binnen de digitale samenleving en geven hierover een mondelinge presentatie.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Studenten kunnen de maatschappelijke impact van digitale media benoemen;

 • Studenten hebben inzicht in de factoren die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de geconvergeerde maatschappij;

 • Studenten kunnen een theoretisch onderbouwd oordeel vormen de complexiteit van bestaande digitale media;

Toepassen kennis en inzicht

 • Studenten kunnen de belangrijkste aspecten van theorieën en modellen identificeren:

 • Studenten kunnen deze theorieën en modellen toepassen op bestaande digitale mediafenomenen

Communicatie

 • Studenten kunnen de toepassing van theorieën en modellen mondeling presenteren;

Studenten kunnen mondeling reflecteren over de toepassing van de theorieën en modellen.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal 140u:

 • Hoorcolleges volgen: 7u

 • Hoorcolleges voorbereiden / literatuur lezen en vragen voorbereiden: 14u

 • Voorbereiding tentamen: 25u

 • Tentamen: 2u

 • Werkcolleges volgen: 7u

 • Werkcolleges voorbereiden: 15u

 • Uitvoering en presentatie toepassing theorie en modellen: 70u

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50%)

 • paper (40%)

 • permanente evaluatie (10%)

De onderdelen 1 en 2 kunnen eenmaal herkanst worden. Bij herkansing tentamen geldt het hoogste cijfer. Het vak is afgerond als het gewogen gemiddelde volgens de voornoemde verdeelsleutel 5,5 of hoger is (wordt een 6). Overige cijfers worden normaal afgerond op één decimaal. Als het totale eindcijfer na herkansing(en) nog onvoldoende is (5,4 of lager), moet het hele vak opnieuw gevolgd worden in het volgende jaar.

Let op: voor tentamens moet u zich inschrijven via Usis.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Er wordt gewerkt met een syllabus die via Blackboard wordt gedistribueerd, met daarin o.a. volgende artikelen (onder voorbehoud):

 • Jenkins, H. (2004). The Cultural Logic of Media Convergence. International Journal of Cultural Studies, 7(1), 33-43.

 • Deuze, M. (2011). Media Life. Media, culture & Society, 33(1), 137-148.

 • Selwyn, N. (2004). Reconsidering Political and Popular Understandings of the Digital Divide. New Media & Society, 6, 341.

 • Opgenhaffen, M. & d’Haenens, L. (2012). Heterogeneity within homogeneity: Impact of online skills on the use of online news media and interactive news features. Communications, 37(3), 297–316.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Deze cursus is niet toegankelijk voor à la carte-studenten en contractstudenten

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.