Studiegids

nl en

Crossmediale Onderzoeksjournalistiek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media, hebben toegang tot dit vak.

Beschrijving

De praktijkgerichte Crossmediale Onderzoeksweken (CMOW) staan volledig in het teken van voorbereiding op de journalistieke arbeidsmarkt. Ze vinden plaats in de eerste twee weken van het eerste semester en de eerste twee weken van het tweede semester. Dit zijn intensieve weken waarin de studenten voltijds aan de slag gaan.

Studenten werken tijdens de CMOW aan een (cross- en/of multimediaal) portfolio over een zelfgekozen thema. Studenten kiezen een eigen expertise die ze willen ontwikkelen en werken daar fulltime aan. Zo bouwen ze een persoonlijk journalistiek portfolio op waarmee ze zich kunnen profileren op de journalistieke stage- en arbeidsmarkt.

In de eerste twee weken ligt de nadruk op het nadenken over een eigen specialisatie en het volgen van een aantal workshops, onder meer over interviewen en journalistiek schrijven. Studenten gaan aan de slag met het opbouwen van een netwerk aan relevante bronnen. Ook werken ze aan hun eerste producties: een interview, een reportage en een explainer. Deze worden gepubliceerd op een website waar elke student een eigen pagina krijgt.
De tweede periode staat in het teken van het aanscherpen van de journalistieke vaardigheden die nodig zijn voor het zelfgekozen journalistieke profiel. Daarvoor krijgen de studenten de mogelijkheid om specifieke workshops te volgen (bijvoorbeeld over datajournalistiek, video, fotografie). Daarnaast werken de studenten aan journalistieke producties voor hun portfolio.

De studenten gaan tijdens de CMOW zelfstandig – maar ook in groepsverband - aan de slag met het opbouwen van een netwerk van bronnen, het afbakenen van hun expertise en bepalen van strategieën voor research, interviews en productie en het bepalen van invalshoeken en presentatievormen. Ze zullen hun eigen expertise, kennis en netwerk moeten ontwikkelen om een onderzoek op te zetten dat zij vervolgens verwerken tot een multimediaal journalistiek product (in tekst, geluid, beeld en/of video).

De nadruk ligt in de CMOW op het ontwikkelen van vaardigheden die studenten kunnen gebruiken als ze op stage gaan en waarmee ze zich kunnen profileren op de journalistieke arbeidsmarkt.

Inhoudelijk sluit dit vak aan bij de vakken Bronnenonderzoek en New Media & Society uit het eerste semester.

Leerdoelen

  • Na afloop van Crossmediale Onderzoeksweken zijn studenten in staat zowel zelfstandig als in redactieverband journalistiek onderzoek te verrichten en vanuit inhoudelijke kennis en een door henzelf aangelegd netwerk van bronnen, producties te verzorgen die aan professionele maatstaven voldoen.

  • Zij ontwikkelen een eigen professionele expertise en set van vaardigheden waarmee ze zich kunnen profileren op de journalistieke arbeidsmarkt.

  • Zij kunnen kennis over en gebruik van bronnen, multimediale en interactieve technieken en het ‘kapitaliseren’ van netwerken op professionele wijze toepassen in de journalistieke praktijk.
    Zij zijn in staat zelfstandig afwegingen te maken over de ethische kwesties die een journalist dagelijks tegenkomt en daarnaar te handelen.

  • Voorts zijn studenten in staat hun inhoudelijke kennis van een onderwerp te vertalen naar concrete onderwerpen voor journalistieke producties, die te voorzien van een duidelijke invalshoek en vervolgens te presenteren conform de journalistieke genreconventies.

  • Zij zijn in staat hun werk zo te plannen dat de productie klaar is voor de gestelde deadline.

Rooster

Het rooster en thema wordt bekend gemaakt op de eerste dag van het project.

Onderwijsvorm

Zelfstandig werken in combinatie met een aantal workshops.

Studielast

De CMOW zijn voltijds: de eerste periode (begin eerste semester) is twee weken, de tweede periode (begin tweede semester) is ook twee weken. Het is niet mogelijk om naast deze perioden andere vakken te volgen.
Eerste periode: 10 dagen a 8 uur = 80 uur;
Tweede periode: 10 dagen a 8 uur = 80 uur

Toetsing

Beoordeling van:
1. Verantwoording van het gekozen journalistieke profiel en de gemaakte producties (10%);
2. De gemaakte journalistieke producties (90%).

De CMOW is in twee delen geknipt. Je krijgt dus twee deelcijfers: voor elke CMOW krijg je één deelcijfer. Het gemiddelde van beide deelcijfers wordt je eindcijfer.

Als het eindcijfer onvoldoende is, kan je je verantwoording of een of meer producties verbeteren om tot een voldoende eindcijfer te komen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het inleveren van de verantwoording van je journalistiek profiel en gemaakte producties. Voor communicatie wordt gebruik gemaakt van Slack.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Nvt

Contact

De docent:

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144;mail: osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.

Opmerkingen

N.v.t.