Studiegids

nl en

Middeleeuwse epiek uit de Nederlanden

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

De Roman van Limborch (de populairste ridderroman uit de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen) begint met de geschiedenis van de verdwaalde en ontvoerde jonkvrouw Margriete die vanuit het hertogdom Limburg terechtkomt in Constantinopel. Op zoek naar zijn zus doorkruist Margrietes broer Heinric heel Europa. Hij beslist veldslagen, maakt vrienden en verwekt een kind. De ridders die Heinric en Margriete onderweg ontmoeten, beleven hun eigen (liefdes)avonturen in een vlechtwerk van verhalen, inclusief een bezoek aan een burcht vol deugden en ondeugden waar vrouw Wijsheid een vorstenleer onderwijst, en een uitvoerig kringgesprek over de liefde onder leiding van Margriete. De (onbekende) auteur vertelt alles over hoofse liefde en strijd, trouw en eigen keuzes, gevoel en verstand en zelfs de relaties tussen Oost en West.
In deze werkgroep bestuderen we de Roman van Heinric en Margriete van Limborch in de context van de Nederlandse literatuur omstreeks 1300, vanuit de vraag wat we moeten doen om deze middeleeuwse roman nu (opnieuw) onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Een moderne vertaling is in de maak, maar in deze cursus ga je meewerken aan een bijbehorende nieuwe (digitale) editie van de middeleeuwse tekst naar de oudste bron: een handschrift dat in de Universiteitsbibliotheek van Leiden ligt. Je bestudeert de Limborch-roman in samenhang met verwante teksten en in het licht van de veranderingen in de Nederlandse literatuur van de veertiende eeuw, om het rijke coming-of-age verhaal van Hendrik en Margriete van omstreeks 1300 een nieuw leven in de 21e eeuw te bezorgen.

Leerdoelen

Na dit college ben je in staat (1) Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen te bestuderen vanuit verworven kennis over de productie, receptie en overlevering van teksten en hun artistieke, ideologische, politieke en religieuze context. (2) te werken in de praktijk van de uitgave van Middelnederlandse teksten (transcriptie, interpunctie, commentaar, uitleg, bronnenonderzoek, bibliografisch onderzoek), zowel zelfstandig als in samenwerking. (3) zelfstandig onderzoek te verrichten naar Middelnederlandse literatuur binnen de (internationale) context van een belangrijk en veel bestudeerd genre en haar benaderingswijzen. (4) relevante probleemstellingen te formuleren en te analyseren, met enerzijds oog voor de historische diepgang van literatuurhistorische verschijnselen en anderzijds met een bewustzijn voor het hedendaagse belang van middeleeuwse letterkunde.

Rooster

Rooster BA 2 - semester 2

Rooster BA 3 - semester 2

Onderwijsvorm

 • werkcollege

Studielast

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 uur

 • Bestuderen Literatuur: 26 uur
  *Maken opdrachten: 13 uur

 • Vrij aan te vullen onderdelen:
  Presentatie en werkstuk : 62 uur

Toetsing

Het cijfer komt tot stand door (gewogen) beoordeling op de volgende punten:
1. Deelname in de werkgroep, algehele inzet (10%)
2. Opdrachten (10%)
3. Presentatie en prepaper (10%)
4. Werkstuk (70%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening en literatuurverwijzing

 • relevante links

Literatuur

Uitgangspunt is de oude editie van de Roman van Limborch:
L.Ph.C. van den Bergh (ed.), Roman van Heinric en Margriete van Limborch, gedicht door Heinric, Leiden, 1846-1847. Deze editie is beschikbaar via Google Books en DBNL.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. Geert Warnar

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Dit college maakt deel uit van de keuzemogelijkheden van de minor Europa in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd.