Studiegids

nl en

Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is deel 1 van een trilogie cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van het eerste jaar Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven in het Bachelor-programma CA-OS kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een eerste inleiding en reflectie op een aantal verschillende academische presentatietechnieken

 • Een eerste aanzet naar een kritische kijk op bronnen als representaties

 • Een bewustwording van plagiaat- en fraudeproblematiek in de hedendaagse wetenschap

 • Het leren analyseren en beschrijven van diverse wetenschappelijke formats, zoals artikelen, recensies, bundels en monografieën

 • Het leren van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur en het selecteren van literatuur in een academische bibliotheek

Rooster

Zie onze website

Studenten blijven in principe in dezelfde werkgroep als bij “Cultuur en vergelijking” en “Ongelijkheid en ontwikkeling”.

Onderwijsvormen

Deze berekening is van toepassing voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen: 3 × 5 ECTS = 15 ECTS = 420 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges (inclusief enkele testen) 7 × 3 uur = 31,5 sbu

 • werkgroepen 7 × 2 = 28 sbu

 • bibliotheekpracticum 1 × 2 uur = 2 sbu

 • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

 • extra literatuur 120 pag. = 20 sbu

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten met verplichte herkansing van onvoldoende binnen drie weken

 • testen bij practica

 • aanwezigheid colleges, practica en testen

 • verplichte aanwezigheid bibliotheekptacticum

 • bibliotheekpracticum-toets

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen, practica en excursie is verplicht !

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd.

Blackboard

Wekelijkse opdrachten staan in een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgereikt. Eventuele wijzigingen hierop zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

t.b.a.

Inschrijving

Alle studenten schrijven zich in uSis in voor de hoorcolleges. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Inschrijving voor het tentamen en de practica is niet nodig.
Inschrijving op Blackboard is wel nodig.

Contact

Cursuscoördinator Dr. Jan Jansen