Studiegids

nl en

Het academisch debat

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan de cursus Academische Vaardigheden I ‘Wetenschappelijk Schrijven en Academische Representatie’ en de cursus Academische Vaardigheden 2 ‘Onderzoekspraktijk’. Academische Vaardigheden 3 ‘Het Academisch Debate’ is deel 3 van een trilogie cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van het eerste jaar Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).

Alleen studenten ingeschreven in het Bachelor-programma CA-OS kunnen deelnemen aan dit vak.

Beschrijving/leerdoelen

  • Het toepassen van kennis en vaardigheden uit eerdere cursussen, ondermeer over onderzoeksmethoden, binnen een individueel te schrijven onderzoeksvoorstel met daarin een duidelijk uitgewerkte onderzoeksvraag voor een concreet door één antropoloog uit te voeren onderzoek.

  • Het zich rekenschap geven van de eigen positie in een academisch debat.

  • Het toepassen van vaardigheden betreffende zoeken en kritisch selecteren van literatuur, alsmede het verwijzen hiernaar.

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

NB: Indeling van studenten in werkgroepen blijft in principe dezelfde als voor “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in de praktijk” en via op Blackboard bekend gemaakt. (Studenten hoeven zich NIET voor de werkgroepen in usis in te schrijven.)

Onderwijsvormen

  • hoorcolleges 4 × 3 uur = 18 sbu

  • werkgroepen 4 × 2 uur = 16 sbu

  • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

  • voorlichtingsbijeenkomst over Veldwerk NL (practicum) = 3 uur

  • extra literatuur 270 pag. = 45 sbu

Toetsing

Wekelijkse schrijfopdrachten en een grote eindopdracht waarin ondermeer de eerdere opdrachten verbeterd terugkomen

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges en werkgroepen is verplicht!

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd.

Blackboard

Wekelijkse opdrachten staan in een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgereikt. Eventuele wijzigingen hierop zullen op Blackboard worden vermeld.

Studiemateriaal

n.t.b.

Inschrijving

  • Usis: Alle studenten moeten zich inschrijven in uSis in voor de hoorcolleges. Inschrijving voor het tentamen, de werkgroepen en de practica in Usis is niet nodig. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

  • Inschrijving op Blackboard is tevens verplicht

Contact

Coördinator Dr. Jan Jansen