Studiegids

nl en

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk

Vak
2018-2019

In 2018-19 worden de hoorcolleges van dit vak in het Engels aangeboden. De werkgroepen en het tentamen zullen in het Nederlands beschikbaar zijn.

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Propedeutische fase CA-OS, de Pre-master CA-OS en de propedeutische fase van "Archeology: Heritage & Society". Studenten ingeschreven voor een van deze opleidingen hebben zonder meer toegang tot dit vak maar moeten zich ervoor inschrijven volgens de instructie beschreven onderaan (zie Inschrijving in Usis).

Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de faculteitswebsite.
Het is overigens niet aan te raden om dit vak te volgen als contractonderwijs voordat er minstens een inleidend antropologisch vak daarvoor is gedaan.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen bepaalde kennisparadigma’s. Studenten zullen vraagstellingen leren formuleren, data leren verzamelen, specifieke methoden en technieken van onderzoek leren toepassen en kritisch leren kijken naar de relatie tussen data en kennis.

Leerdoelen

Specifieke doelstellingen:
1. Basiskennis over onderzoek opstellen en uitvoeren
2. Algemeen aanvaarde methoden en technieken binnen sociale wetenschappen leren toepassen
3. Definiëren en operationaliseren van begrippen
4. Relatie tussen vraagstellingen, methoden, analyse en kennis leren begrijpen, toepassen en kritisch bekijken.
5. Wetenschapsfilosofische kritieken leren toepassen

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)
Alle hoorcolleges, practica en werkgroepen zijn verplicht.

  • Hoorcolleges: 2 keer in de week

  • Werkgroepen: 1 keer in de week

  • opdrachten

  • literatuur ca. 700 pagina’s

Toetsing

  • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

  • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en open vragen

  • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving in uSis

Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Inschrijving voor werkgroepen is niet nodig. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Inschrijving op Blackboard is verplicht. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (syllabus en powerpoints) en voor announcements. Grade centre wordt ook gebruikt.

Studiemateriaal

o Bryman, A., Social Research Methods, 4th edition, Oxford: Oxford University Press (2012)
o Cramer, K., The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker (2016)
o Artikelen die via Blackboard toegankelijk zijn.

Contact

Docenten/examinatoren: Jasmijn Rana Andrew Littlejohn

Werkgroepdocenten: Kate Kirk Simone de Boer John Boy