Studiegids

nl en

Extra keuzevak i.h.k.v. overgangsregeling

Vak
2018-2019

Door wijzigigen in het bachelorprogramma CA-OS is voor de studenten die in 2017 en eerder zijn begonnen met de opleiding, een overgangsregeling van toepassing in 2017-18 en 2018-19.

Deze studenten mogen voor 5 ECTS in het derde jaar uit de volgende opties kiezen:

1. Een extra keuzevak volgen voor 5 ECTS op niveau 200 of hoger (zie aanbod Keuzevakken van UL in deze e-gids)
Het keuzevak dient te vallen binnen de gebieden: sociale (ofwel maatschappij-) wetenschappen, gedragswetenschappen, archeologie, geesteswetenschappen, economie, rechten en ook academische taalcursussen m.u.v. cursussen Engelse taalvaardigheid. Vakken uit andere dan de hiergenoemde disciplines kunnen na goedkeuring van de examencommissie CA-OS ook eventueel worden toegevoegd aan het 3e jaar bachelor CA-OS. Aangeraden wordt om dit keuzevak van tevoren bij de examencommissie aan te vragen via een verzoekschrift in Usis (zie tabblad Keuzevakken, situatie 7).

2. Degenen die het oude vak Media Worlds (10 ECTS, niveau 300) niet hebben gevolgd als onderdeel van het 2e jaar, worden aangeraden om het nieuwe eerstejaarsvak Media Worlds (5 ECTS, niveau 200) in hun 3e jaar te volgen. Ook in dit geval dien je een verzoekschrift in Usis in te dienen (zie tabblad Keuzevakken, situatie 7).