Studiegids

nl en

Biochemie (voor Bioinformatica)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: mw. Ing. A.J.G. Regensburg-Tuink
a.j.g.regensburg

Beschrijving

Deze cursus bevat 3 hoofdcomponenten:
1. Op basis van een aantal basale biochemische principes komen belangrijke biochemische technieken aan de orde. Klassieke en moderne technieken van eiwitzuivering worden toegepast. De kinetiek van een enzym wordt met spectroscopische technieken bestudeerd.
2. Door eiwitzuivering en immunodetectie worden in E. coli tot expressie gebrachte eiwitten bestudeeerd.
3. Het effect van mutaties in DNA wordt bestudeerd via DNA overdracht van bacterie naar de plant.
Tijdens deze cursus worden de experimenten door studenten voorbereid door het opstellen van een te toetsen hypothese. Deze wordt beschreven in het labjournaal. Tevens worden alle gegevens voortvloeiend uit de experimenten nauwkeurig in het labjournaal bijgehouden. De resultaten en conclusies van de experimenten uit component 1 worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een wetenschappelijk artikel. De resultaten en conclusies uit component 2 en 3 worden mondeling gepresenteerd mbv een Powerpoint presentatie.

Leerdoelen

Het zelfstandig leren opstellen en uitvoeren van biochemische experimenten.

Doelstellingen:
Dit practicum beoogt het aanleren van basisvaardigheden voor experimenteel biochemisch werk, en het verschaffen van inzicht in de structuur en functie van macromoleculen.

Eindtermen:
De student heeft door middel van basale biochemische technieken inzicht verkregen in de structuur en functie van macromoleculen.

Rooster

Van 5 februari tot en met 30 april 2019, zie Blackboard voor detailrooster

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, zelfstudie

Toetsing

Schriftelijke toetsen: Verslag in de vorm van een artikel:Presentatie: Labjournaal: Impression (ratio 2:3:2:2:1). Alle onderdelen behalve het labjournaal moeten afgesloten worden met minimaal 5.0. De score voor het labjournaal moet minimaal 6.0 zijn.

Blackboard

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Blackboard

Literatuur

Syllabus, wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

Via USIS en daarna inschrijven op Blackboard vóór 14 januari 2019.