Studiegids

nl en

Programming Techniques

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het college Programmeertechnieken is een vervolg op het college Programmeermethoden. Het doel van het college is de programmeervaardigheden van de studenten verder te ontwikkelen en de studenten uit te rusten met gereedschappen die zij nodig hebben bij de geavanceerdere colleges in de latere studiejaren en hun latere professionele loopbaan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Pipelines in de Bash shell;

 • Python;

 • GNU make en build systems;

 • Geavanceerde C++ programmeervaardigheden;

 • Testen van software;

 • Ontwerpen van software en APIs;

 • Programmeren in een framework en met een high-level taal;

 • Low-level programmeren;

 • Versie beheer met Git; (tussen Pipelines in de bash shell en Python).

Aanbevolen voorkennis: Programmeermethoden.

Leerdoelen

Doelen van het vak zijn:

 • Begrijpen hoe pipelines in de Bash shell werken, en deze zelf kunnen schrijven

 • Kunnen schrijven van simpele programma’s in Python

 • Begrijpen hoe GNU make werkt, hoe linking werkt, en kunnen opzetten van een simpel build system met make, inclusief shared libraries

 • Volop gebruik kunnen maken van de faciliteiten die moderne C++-compilers bieden.

 • In staat zijn systematisch tests voor programma’s te ontwikkelen.

 • In staat zijn systematisch software (inclusief APIs) te ontwikkelen.

 • Kunnen schrijven van simpele gedistribueerde programma’s in een garbage collected high-level taal.

 • Concepten uit low-level programmeren begrijpen en kunnen toepassen in C/C++.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Hoor and online colleges, (online) practicum, tentamen

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld op basis van drie opdrachten en een tentamen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de resultaten van het tentamen (40%) en het gewogen gemiddelde van de drie practicumopdrachten (60%). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor elk van de practicumopdrachten het cijfer minimaal een 5,5 zijn en het tentamencijfer minimaal een 5,5 zijn.

Literatuur

Eventuele literatuur wordt tijdens het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.