Studiegids

nl en

Continue Wiskunde 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit is een voortzetting van Continue wiskunde 1.
Ter sprake komen integraalrekening, functies van twee variabelen, complexe getallen en reeksen.

Aanbevolen voorkennis: VWO wiskunde B

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen. Studenten kunnen een bonus op hun tentamencijfer verdienen door wekelijks huiswerk in te leveren.

Het eindcijfer wordt bepaald door 10% van het gemiddelde van de huiswerkcijfers op te tellen bij het cijfer van het schriftelijk tentamen, en daarna af te ronden naar de dichtsbijzijnde half (bijvoorbeeld 7,24 wordt 7 en 7,25 wordt 7 1/2). Cijfers van 5,4 en lager worden afgerond naar een 5 en cijfers van 5,5 en hoger naar een 6. Het eindcijfer kan nooit meer zijn dan een 10.

Bijvoorbeeld een cijfer van 5,2 voor het schriftelijk tentamen en 6,8 voor het gemiddelde van de huiswerkcijfers geeft als eindcijfer 5,2+0,68=5,88 afgerond 6.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079. Zowel de 7e als de 9e editie zijn ook bruikbaar.

Blackboard

blackboard

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Continue Wiskunde 2