Studiegids

nl en

Requirements Engineering

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Software Engineering.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op technieken om de behoeften van software-/productgebruikers in kaart te brengen en op een eenduidige manier vast te leggen. Daarbij worden ook criteria meegenomen die voortkomen uit de organisatie-/omgevingscontext van de gebruikers. Tijdens de hoorcolleges worden gebruikersbehoeften in al hun facetten uiteengezet. Daarnaast komen technieken aan de orde voor:

  • de ‘elicitation’ (het verzamelen) van behoeften,

  • modelleren en documenteren van behoeften,

  • kwaliteitsmanagement van gebruikersbehoeften,

  • management van Requirements Engineering (RE) processen.

In de werkgroepen wordt geoefend met het toepassen van de theorie op basis van praktijk georiënteerde casussen.

Leerdoelen

De student heeft een overzicht van de technieken die gebruikt kunnen worden om behoeften van software-/productgebruikers te achterhalen, te documenteren, te valideren en te onderhouden. De student maakt ook kennis met de wijze waarop de betreffende RE-processen en technieken gemanaged kunnen worden. De student heeft oog gekregen voor de wisselwerking tussen het beoogde systeem/product en de organisatie/omgeving waarin de gebruiker actief is. De student is in staat om de RE-kennis en -technieken toe te passen om een bruikbare behoeftespecificatie te documenteren voor systemen, diensten en producten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

(hoor)college, werkgroep en opgaven.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50%) over het onderstaande boek, dat wordt ondersteund door het collegemateriaal.

  • Practicumopdrachten (50%).

Blackboard

Voor dit college wordt Blackboard gebruikt.

Literatuur

  • Suzanne Robertson & James Robertson, Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, Addison-Wesley Professional, 3rd edition (published 16 Aug 2012), ISBN-10: 0321815742/ISBN-13: 9780321815743.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Opmerkingen

Geen.