Studiegids

nl en

Elementaire muziektheorie 1

Vak
2018-2019

Beschrijving

In Elementaire muziektheorie 1 kom je in aanraking met de basale kennis van de algemene muziekleer en leer je vaardigheden op het gebied van gehoortraining en solfège. Het eindniveau komt overeen met het muziektheoretische toelatingsniveau van het Koninklijk Conservatorium.
Naast theoretische kennis zal er ook gewerkt worden aan praktische vaardigheden: ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen en het gehoor. Door te zingen en te luisteren worden ritmische, melodische en harmonische vaardigheden geleerd.

Rooster

2019-2020, Gehele studiejaar.

Dagen en tijden T.B.A.

De colleges vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag, ruimte t.b.a.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen.

Literatuur

  • 'Werkboek EMT1' te koop bij Reprografie (Koninklijk Conservatorium)

Contact

Ida Vujovic Rogier Schneemann

Aanmelden

Inschrijven graag via uSis (Universiteit Leiden) én via Osiris (Koninklijk Conservatorium):
inschrijven uSis.
inschrijven Osiris.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten