Studiegids

nl en

Elementaire muziektheorie 1

Vak 2018-2019

Beschrijving

In Elementaire muziektheorie 1 kom je in aanraking met de basale kennis van de algemene muziekleer en leer je vaardigheden op het gebied van gehoortraining en solfège. Het eindniveau komt overeen met het muziektheoretische toelatingsniveau van het Koninklijk Conservatorium.
Naast theoretische kennis zal er ook gewerkt worden aan praktische vaardigheden: ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen en het gehoor. Door te zingen en te luisteren worden ritmische, melodische en harmonische vaardigheden geleerd.

Rooster

2018-2019, Gehele studiejaar.

Dinsdagen van 18u20 tot 20u00.

Het eerste college is op dinsdag 11 september 2018.
Het laatste college is op dinsdag 25 juni 2019.

NB: GEEN COLLEGE OP:
Tuesday 23rd October 2018,
Dinsdag 25 december 2018,
Dsindag 1 januari 2019,
Dinsdag 26 februari 2019,
Dinsdag 9 april 2019.

De colleges vinden plaats in het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag, ruimte t.b.a.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen.

Literatuur

  • 'Werkboek EMT1' te koop bij Reprografie (Koninklijk Conservatorium)

Contact

Ida Vujovic
Rogier Schneemann

Aanmelden

Inschrijven graag via uSis (Universiteit Leiden) én via Osiris (Koninklijk Conservatorium):
inschrijven uSis.
inschrijven Osiris.

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten