Studiegids

nl en

Muziek: Practicum Musicae 2: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek/jazz), Koninklijk Conservatorium

Vak
2018-2019

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, aan de afdelingen Klassiek, Jazz of Oude Muziek, volg je ook theorielessen. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academie der Kunsten (AdK). De AdK is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: Academie der Kunsten.

2. Toegangseisen

Je moet met succes het keuzevak Practicum Musicae 1 hebben afgesloten (zowel praktisch als theoretisch). Het afsluitend examen PM 1 is tevens toelatingsexamen PM 2.

3. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de coach pianist-lessen en duoklassen, zijn op afspraak met de docent. Het theoriecollege EMT wordt op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past. Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag).

4. Onderwijsvorm

Hoofdvakles: individueel
Theoriecollege EMT: werkgroep

5. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld. EMT 2 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni. Studenten kunnen het praktische deel van het keuzevak alleen afsluiten indien het theoretische gedeelte (EMT 2) met een voldoende is afgesloten!

6. Contact

Coördinator PM PM@koncon.nl

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten