Studiegids

nl en

Bio- en Neuropsychologie

Vak
2018-2019

For IBP students, use Biopsychology and Neuropsychology – IBP

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Bio- en Neuropsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem. Daarnaast is er aandacht voor de methoden waarmee cognitie en gedrag kunnen worden onderzocht bij mensen met psychologische en/of hersenaandoeningen. De verkregen kennis is van groot belang voor veel disciplines binnen en buiten de psychologie, zoals de klinische (neuro)psychologie, cognitieve psychologie, (gedrags)neurologie en de psychiatrie.

Leerdoelen

  1. Het kunnen uitleggen hoe de verschillende componenten van het menselijk zenuwstelsel met elkaar communiceren, zich ontwikkelen en gerelateerd zijn aan verschillende aspecten van menselijk gedrag (bijvoorbeeld emotie).
  2. De basisvaardigheden bezitten voor het beoordelen van cognitie, emotie en gedrag middels neuropsychologisch onderzoek
  3. Het kunnen formuleren en presenteren van bevindingen uit neuropsychologisch en wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens kijk je in je studieprogramma.
Roosters Psychologie

Hoorcolleges Werkgroepbijeenkomsten Tentamens

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur en 4 verplichte werkgroepbijeenkomsten van 2 uur. Weblectures zijn beschikbaar.

Toetsing

Tentamen met meerkeuzevragen over zowel het boek als de hoorcolleges. Daarnaast moeten er twee opdrachten worden gemaakt - elke opdracht wordt beoordeeld met maximaal 10 punten. Op basis hiervan wordt een samengesteld cijfer gegeven voor de werkgroepopdrachten. De studenten kunnen maximaal 20 punten halen. Dit wordt met een 10 becijferd. De overige cijfers worden naar verhouding berekend.

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%; cijfer minimaal 5) en het gemiddelde resultaat van de twee verplichte opdrachten (30%; cijfer minimaal 5). Daarnaast is aanwezigheid bij de werkgroepen verplicht.

Vak gehaald = tentamen voldoende (cijfer minimaal 5) + werkgroepaanwezigheid voldoende (minstens 3 werkgroepen gevolgd) + werkgroepopdrachten voldoende (cijfer minimaal 5) en het gewogen gemiddelde 5.5 of hoger. Voor het toekennen van een 5.0 òf een 6.0 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.0; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.0.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Kalat, J.W. (2016). Biological Psychology (12th edition, Cengage technology edition). Wadsworth/Cengage Learning. ISBN-13: 9781305105409 / ISBN-10: 1305105400

OF

Kalat, J.W. (2019). Biological Psychology (13th edition, Cengage technology edition). Wadsworth/Cengage Learning. ISBN13: 9781337408202/ ISBN10: 1337408204

Contact information

Dr. Judith Schomaker
biopsy@fsw.leidenuniv.nl