Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Schilderen 1

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deelname aan een toelating bij de KABK die bestaat uit een motivatiegesprek met de betreffende docent en een beoordeling van meegebracht beeldend werk.
De toelating voor Schilderen 1 is op 4 september 2019.
Na aanmelding wordt eind augustus contact met je opgenomen door de KABK.

Specifieke informatie over de toegangseisen voor dit vak:
Er wordt gekeken naar technisch- en creatief vermogen, ideevorming, eigenheid/originaliteit, groeicapaciteit en motivatie. Een open – en experimentele houding is essentieel.
Naar de toelating dien je een portfolio mee te nemen: een map met minimaal 10 schilderijen (mag op papier) en/of tekeningen, waaronder minstens:
3 schilderijen naar de waarneming (portret, landschap, stilleven)
3 schilderijen naar eigen keuze

Beschrijving

Hoe maak je een schilderij dat tot uitdrukking brengt wat je voor ogen hebt?
In dit semester ontwikkel je in 14 praktijklessen een aantal creatieve en technische vaardigheden die je daarvoor kunt inzetten. Er wordt aandacht besteed aan licht en donker, de verschillende kleuren en hun werking, vormgevoel, penseelstreek, compositie en aan verschillende manieren om diepte weer te geven. Je gaat schilderen naar de waarneming (o.a. model en stilleven), maar ook uit het hoofd. Je wordt aangemoedigd om te experimenteren en begeleid bij het leren reflecteren op je eigen en andermans werk. Er wordt een begin gemaakt met het onwikkelen van een eigen stijl en onderwerpkeuze. In elke les worden afbeeldingen van relevante schilderijen uit de kunstgeschiedenis getoond door middel van een korte PowerPoint-presentatie.

Leerdoelen

Het intensiveren van de waarneming, het toepassen van de primaire beginselen van de schilderstechniek en een begin maken met persoonlijke beeld- en ideeontwikkeling. Het vak bestaat uit een aantal modules waarin een specifieke werkwijze of onderwerp centraal staat..

Rooster

Toelatingen: 4 september 2019 vanaf 16.00 uur Er wordt niet onderhandeld over de datum van de toelatingen Lessen: Dinsdag van 19.00 – 21.30 uur
Periode: 10 september t/m 17 december 2019
Locatie: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Prinsessegracht 4, 2514 AN The Hague
Leslokaal: Informatie volgt

Onderwijsvorm

Praktijklessen met thematische opdrachten, gericht op het leren omgaan met de verschillende materialen en technieken en hun specifieke expressie- en toepassingsmogelijkheden. Individuele begeleiding tijdens het schilderen, korte PowerPointpresentaties met relevante beelden uit de kunstgeschiedenis en gezamenlijke evaluaties van het werk. Tussen de lessen door: het bijhouden van een visueel inspiratiedagboek, dat in elke les individueel besproken wordt. Aan het eind van het semester een gezamenlijke tentoonstelling.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht van 80%.
Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.
Deelname aan de eindexpositie.
Minstens 10 schilderijen en een vol inspiratieboek die een bevredigende ontwikkeling tonen.

Literatuur

Schildersmaterialen, A4 tjes met instructiesamenvattingen, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis.
Aanmelden van 1 Juni t/m 30 augustus 2019
Voor aanmelden, ga naar aanmelden

Contact

Niki van Strien

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten