Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Tekenen 2

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Neem een uitgebreid portfolio mee, met het liefs originele tekeningen. Een hoge kwantiteit wordt gewaardeerd. Alle werken hoeven niet per se voltooid te zijn. Schetsen en dummies worden graag bekeken.
Bij de toelating wordt er vooral gekeken naar de potentie om te groeien. Creativiteit, originaliteit en inhoud zijn belangrijke criteria. Ook verscheidenheid binnen het werk in techniek, formaat en onderwerp is belangrijk.

Beschrijving

Bij tekenen 2 ligt de nadruk op de ontwikkeling van een authentieke tekenstijl en de verdieping van de thematiek van het werk. Het doel is dat er werk ontstaat dat zich onderscheidt van het werk van andere tekenaars. Er is een grote mate van creatieve vrijheid aanwezig binnen dit vak omdat er niet aan de hand van doelgerichte opdrachten wordt gewerkt. Er wordt verwacht dat er zelf onderzoek wordt gedaan naar het eigen werk zoals conceptuele analyse, onderzoek naar de interactie van beeldende elementen en materiaalgebruik. De inhoud van het werk is in tekenen 2 belangrijker dan de uitwerking ervan. Ook is onderzoek naar het werk van beeldende kunstenaars essentieel evenals het bezoeken van kunsttentoonstellingen. Dit alles staat in het teken van het verbreden van het artistieke referentiekader, zodat het analyseren van kunst gemakkelijker gaat. De groepsdynamiek staat hoog in het vaandel omdat feedback en verschillende invalshoeken essentieel zijn voor een goede progressie van het werk. Tevens wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid en een goede inzet verwacht voor dit vak.

Vrije opdracht:
Er wordt gewerkt naar een zelf gekozen inhoudelijk onderwerp, een onderwerp waar de persoonlijke aandacht en fascinatie naar uit gaat.
Het onderwerp gaat bij voorkeur over een algemeen, abstract begrip, iets wat je niet kan zien: bijv. stilte, oorlog, de dood, schoonheid, verveling, decadentie, waarheid, etc.
Er wordt gewerkt n.a.v. dit zelfgekozen onderwerp, waarbij het aangaan van een beeldend onderzoek, met name een eigen methode van aanpak, c.q. werkproces ontwikkeld wordt. Er kan gestart worden vanuit verzamelde plaatjes die betrekking hebben op het onderwerp.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn om te achterhalen waar het werk nu werkelijk om gaat. Wat wil de maker vertellen aan de kijker doormiddel van het werk. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het uitwerken van de thematiek van het werk, belangrijk is dat het werk niet te eendimensionaal is maar openstaat voor meerdere interpretaties.
Verder gaan we op zoek naar de ontwikkeling van een originele signatuur in het werk. Wat typeert het werk, wat maakt het authentiek? Originaliteit wordt gewaardeerd op de academie.

Rooster

Toelatingen:30 Januari 2019 vanaf 16.00 uur
Lessen: Donderdag van 19.00 – 21.30 uur
Periode: 7 februari t/m 4 Juni 2019 Locatie: Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Prinsessegracht 4, 2514 AN The Hague
Leslokaal: volgt

Onderwijsvorm

Praktijklessen met individuele begeleiding en groepsgesprekken.

Toetsing

Aanwezigheidsplicht van 80%.
Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak. Alle opdrachten moeten gemaakt en aanwezig zijn.
Deelname aan de eindexpositie.

Literatuur

Vakliteratuur zoals boeken over kunstgeschiedenis, kunstfilosofie (esthetica) en hedendaagse kunst. Musea, galeries en andere kunsttentoonstellingen.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Aanmelden tussen 1/11/2018 en 18/01/2019. Na inschrijving ontvang je in kalender week 3 van 2019 nader bericht over je inschrijving, het toelatingstijdstip en de locatie.
Voor aanmelden, ga naar aanmelden

Informatie

Niki van Strien

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten