Studiegids

nl en

Creative Writing: Het Verrassende Nut van Fictie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor tweedejaars en derdejaars reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Beschrijving

In deze cursus Creative Writing word je intensief getraind in narratieve technieken. Niet om daarna per se een roman te schrijven (al mag dat natuurlijk), maar vooral om competenties te ontwikkelen die belangrijk zijn in je persoonlijke en professionele leven – ook als bèta of gamma. Want fictie schrijven blijkt ook buiten de literatuur verrassend nuttig.

Fictie is namelijk geen franje, maar een fundament voor ons leven als mens. Hoe de vorm door de tijd heen ook verandert, van de troubadour tot de Netflix-serie, verhalen zijn onmisbaar. Ze helpen ons te ordenen wat chaotisch is, van perspectief te wisselen, en onze empathie te trainen. De effecten werken nog sterker wanneer je zelf de maker bent.

In deze Honours Class word je getraind in verhaaltechnieken, en leer je hoe je deze kunt benutten voor een leniger geest, voor het exploreren van persoonlijke en professionele vraagstukken, en voor het trainen van de empathie die in veel beroepen onmisbaar is om goed te functioneren.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

  • inzicht hebben in de werking van verhalen als manier om informatie te ordenen en empathie te ontwikkelen;

  • inzicht hebben in de praktische toepassing van verhalen in diverse vakgebieden;

  • de belangrijkste verhaalvormen en verteltechnieken kennen;

  • zelf geoefend hebben met het bedenken, structureren en schrijven van verhalen.

Rooster

Dinsdagavond van 18-20 uur College

5 februari
12 februari
19 februari
26 februari
5 maart
12 maart
26 maart
2 april

Zaterdag 13 april hele dag Schrijflab

Locatie

Colleges in Oude Sterrewacht, Leiden, zaal b006.
Schrijflab in Museum van Volkenkunde, Leiden.

Programma

In acht bijeenkomsten van twee uur en tijdens een SchrijfLab (op een dag in het weekend) verdiep je je in verteltheorie en breng je die in de praktijk – en niet alleen om fictie te schrijven. Je maakt kennis met vijf cruciale keuzes, en met hun verrassende toepassingen buiten de literatuur.

1. Ontwikkelen van een verhaallijn
We gebruiken onder meer de zeven basisplots van Christopher Booker, en leren over de keuze voor een begin- en eindsituatie, drijfveren en interne/externe conflicten.

2. Kiezen van het perspectief
Lijkt het hoofdpersonage zelf zijn/haar verhaal te vertellen (eerste persoon) of wordt hij of zij getoond door een impliciete schrijver (derde persoon)? De effecten zijn heel verschillend, en vragen dus om een bewuste keuze. Ook bespreken we de vijftien technieken waarmee je personages tot leven kunt brengen.

3. Bepalen van het tijdsverloop
Een verhaal is altijd een uitsnede uit een veel langer tijdsverloop, en stelt ons in staat te doen wat in het leven niet kan: reizen in de tijd. Ook op dit punt leer je de vorm kiezen die past bij inhoud en thema.

4. Inrichten van de verhaalwereld
Personages bewonen een wereld, en die wereld moet worden ingericht. Dat gebeurt heel doelgericht: je kiest een achtergrond die de contouren van de personages scherper laat uitkomen en het verhaalthema ondersteunt met beelden.

5. Ontwikkelen van een stijl
Pas als je zinnen schrijft komt een werk tot leven. Tegelijk is stijl het lastigst aan te leren. Toch gaan we op zoek naar de belangrijkste eigenschappen van stijl, de techniek van dialogen schrijven, het belang van een ‘toon’ en de werking van metaforen.

Delen van theoretische werken geven de noodzakelijke verteltechnische basis. Maar je gaat natuurlijk ook zelf aan de slag met fictie-opdrachten. Ook lees je twee romans, die we uitgebreid bespreken op hun verteltechniek en effect op de lezer. Daarnaast exploreren we persoonlijke en professionele toepassingen van verhaaltechnieken, onder meer door de bijdragen van gastdocenten die daar in hun beroep mee werken.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

  • Seminars: 8 bijeenkomsten van 2 uur = 16 uur

  • Schrijflab: 1 (weekend)dag van 8 uur

  • Lezen van literatuur en praktisch werk: 8 uur per week, gedurende acht weken = 48 uur

  • Eindopdrachten: 60-70 uur

Toetsing

Studenten schrijven twee korte verhalen en een essay waarin wordt gereflecteerd op de besproken theorie. Voor alle drie moet een voldoende worden behaald. Alle drie deze onderdelen tellen even sterk mee in de uiteindelijke beoordeling. In de afronding wordt zonodig de mondelinge bijdrage aan de groepsdiscussies en de kwaliteit van het huiswerk meegewogen.

Let op: er geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Hoofdstukken uit onder meer:
Booker, The Seven Basic Plots
Harari, Sapiens, A Brief History of Mankind
Boyd, On the Origin of Stories
Keen, Empathy and the Novel
MacAdams, The Stories We Live By
Pinker, The Sense of Style
Bloom, Against Empathy

Ook lezen studenten twee romans:
Slot, Dood van een thrillerschrijfster
Brothers, Achterland

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van dinsdag 6 november tot en met donderdag 15 november 23.59 uur mogelijk via de Honours Academy, via deze link.

Contact

Dr. Pauline Slot