Studiegids

nl en

Wetenschappelijk project en masterscriptie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Het “Onderzoeksproject” omvat het afsluitende wetenschappelijke project van de master Farmacie. Een unieke kans om in samenwerking met een gespecialiseerde onderzoeksgroep een onderzoek uit te voeren in een door jouw gekozen interessegebied van de farmacie.

Voorafgaand aan de start van het onderzoeksproject dien je een (bio)medisch-farmaceutisch probleem te hebben geïdentificeerd. Tijdens het vak “Onderzoeksvoorstel” formuleer je de vraagstelling(en) en hypothese rondom dit probleem helder en werk je deze uiteindelijk uit tot een concreet onderzoeksvoorstel, waarin je ook beschrijft welke onderzoeksmethodiek je voor het geplande onderzoek wilt gaan gebruiken.

Tijdens het onderzoeksproject ga je dit beoogde onderzoek ook daadwerkelijk uitvoeren in de door jouw gekozen onderzoeksgroep en onder de begeleiding van de project coördinator en eventueel andere begeleiders. Gedurende de verschillende fases van het onderzoeksproject zal je de beoogde onderzoeksmethodiek opzetten/valideren, data met betrekking tot de hoofdvraag verzamelen, de verkregen data analyseren en deze in perspectief plaatsen van je oorspronkelijke hypothese en de reeds bekende literatuur.

De bevindingen van het door jou uitgevoerde onderzoek dienen aan het einde van het onderzoeksproject schriftelijk en mondeling (in het Engels) gecommuniceerd te worden aan je collega’s binnen hetzelfde veld alsmede je mede farmacie studenten.

Leerdoelen

  • Een probleem- en vraagstelling te formuleren

  • Een literatuuronderzoek uit te voeren

  • Onderzoeksmethodologie en (bio)statistiek toe te passen binnen één of meer gebieden van het geneesmiddelonderzoek of farmaceutisch praktijkonderzoek

  • Gegevens op de juiste wijze te verzamelen en te analyseren

  • Verkregen onderzoeksresultaten in relatie tot de literatuur van het vakgebied correct te verklaren –voor zover mogelijk- en te interpreteren

  • Kwaliteit van eigen onderzoek kritisch te beoordelen

  • Op mondelinge- en schriftelijke wijze de eigen onderzoeksbevindingen te presenteren

Rooster

Het rooster is project afhankelijk en zal in overleg met de desbetreffende projectcoördinator worden afgestemd.
Er zal tenminste 1 terugkomdag georganiseerd worden, verdere informatie hierover zal bekend worden gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

N.V.T.

Studielast

Het standaard onderzoeksproject duurt 21 weken (30 ECs).

Indien wenselijk, kan het onderzoeksproject vanuit de vrije keuze ruimte verlengd worden. De maximale termijn voor verlenging is 9 weken (6 EC). Toestemming dient hiervoor verkregen te worden bij de MSC. Aanvragen voor een eventuele verlenging dienen tenminste 2 maanden voor de oorspronkelijke einddatum ingestuurd te worden.

Toetsing

De uitkomsten van het onderzoeksproject dienen zowel schriftelijk als mondeling gecommuniceerd te worden.
Meer informatie volgt later.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Procedures and guidelines Research Proposal, Research Project and Master Thesis (zie blackboard)

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Farmacie.onderzoeksproject@lumc.nl

Opmerkingen

Het onderzoeksproject is een belangrijke onderdeel van je wetenschappelijke vorming. Tegelijkertijd geeft het onderzoeksproject de mogelijkheid om verdieping te zoeken in een onderwerp en/of onderzoeksmethodiek waar jouw interesse ligt, dan wel mee bekend wil worden voor het verdere vervolg van je carrière. Begin dus tijdig je zoektocht naar een interessante onderzoeksproject op die manier kan het succes en plezier van je onderzoeksstage vergroot worden.