Studiegids

nl en

Vrije Keuzeruimte Farmacie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

De keuzeruimte is bedoeld om je kennis en/of vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Je kunt de keuzeruimte invullen met vakken die je als gaststudent volgt in binnen-of buitenland. Hierbij worden de volgende eisen gesteld:

  • Een keuzevak moet minimaal een masterniveau hebben.

  • De keuzevakken moeten bijdragen aan je functioneren als apotheker in brede zin.

  • De keuzevakken mogen geen substantiële overlap hebben met het verplichte curriculum.

De keuzeruimte mag ook worden ingevuld met een verlenging van het wetenschappelijk project (maximaal 9ects) of een keuzestage, zolang deze niet plaatsvindt in een reguliere openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek

Voor het invullen van de keuzeruimte is voorafgaande instemming van de examencommissie vereist.

Leerdoelen

De leerdoelen van keuzevakken staan omschreven in de betreffende studiegidsen. Bij de uitbreiding van het wetenschappelijk project neemt de student de eigen leerdoelen op in zijn motivatie en bij een keuzestage maakt de student samen met de begeleider een leerplan waarin de leerdoelen staan geformuleerd.

Blackboard

Uitgebreide informatie over de eisen en procedures rondom de invulling van de keuzeruimte zijn te vinden op Blackboard.

Contact