Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2018-2019

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. In Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. En de cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

Leerdoelen

Bij het beëindigen van de cursus, zijn de studenten in staat om:

  • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces.

  • De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie te benoemen en de inhoud overzichtelijk weer te geven.

  • De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie toe te passen op een praktisch implementatieproces.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit: – Hoorcolleges (niet verplicht) – Werkcolleges (verplicht) – Discussies in online fora (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 14 uren
Werkcolleges: 14 uren Tentamen: 5 uren Zelfstudie en deelname aan discussies: 107 uren

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee schriftelijke deeltoetsen. De eerste deeltoets heeft de vorm van een paper, en telt mee voor 30%, de tweede deeltoets heeft de vorm van een schriftelijke toets, en telt mee voor 70%.

Er is geen compensatie mogelijk.
De herkansing bestaat uit het herschrijven van de paper, en uit een nieuwe schriftelijke toets.
Verdere informatie over de deeltoetsen wordt meegedeeld in de syllabus.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. De Blackboard site wordt ten minste een week voor het begin van de cursus geopend.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt

Literatuur beschikbaar gesteld op blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. G.E. Breeman: g.e.breeman@fgga.leidenuniv.nl