Studiegids

nl en

Public Affairs

Vak
2018-2019

Beschrijving

Public affairs heeft betrekking op de manier waarop verschillende soorten organisaties politiek lobbyen en een goede maatschappelijke reputatie nastreven. In elk beleidsproces zijn er organisaties en groepen met specifieke belangen die beslissingen in hun voordeel proberen te beïnvloeden. De ene keer willen ze een kwestie op de agenda te zetten, de andere keer trachten ze net te vermijden dat een bepaald dossier onder de politieke aandacht komt.

Hoe doen ze dit nu precies, via welke strategieën, en wat is hun impact op het beleid? Hoe kunnen we de activiteiten van diverse organisaties zoals werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, NGOs, burgergroepen en publieke instellingen beter begrijpen? Hoe gaan beleidsmakers om met hun eisen? Hoe transparant is lobbying, en wat betekent dit voor het principe van democratische vertegenwoordiging? Deze cursus introduceert jullie tot de wereld van public affairs of belangenvertegenwoordiging, waarin naast effectief lobbyen ook de maatschappelijke reputatie van organisaties steeds belangrijker wordt, en zij meer verantwoording dienen af te leggen over hun functioneren en rol in besluitvormingsprocessen.

Bij het behandelen van deze vragen komt zowel het perspectief van belangenorganisaties aan bod, als de manier waarop beleidsmakers zoals ambtenaren en politici omgaan met hun eisen, en keuzes maken over welke belangen zij al dan niet gehoor geven.

Leerdoelen

Deze cursus geeft jullie een introductie tot de diversiteit van organisaties die lobbyen in de politieke arena, waarbij we zowel aandacht hebben voor hun strategieën en tactieken als voor de effecten van deze activiteiten op beleidsbeslissingen en de reputatie van belangenorganisaties.

Na het succesvol voltooien van deze cursus zijn jullie in staat om:

  • Het lobby-speelveld en de diversiteit van actoren adequaat te beschrijven

  • Aan te geven hoe diverse organisaties verschillende strategieën toepassen om toegang te krijgen tot beleidsmakers en een positief imago te behouden

  • De interactie en relaties tussen de aanbodzijde (belangengroepen) en de vraagzijde (beleidsmakers) toe te lichten en te analyseren

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkgroepen

Studielast

De totale werklast is 140 uur:
*hoorcollege: 7 x 2 (14)
*werkgroepen: 7 x 2 (14)
*zelfstudie en voorbereiding opdrachten: 112

Toetsing

Groepsopdracht: onderzoekspaper (40 %)
Individuele opdrachten (60 %): blog post (20%) en policy brief (40 %)

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen. Om de cursus te behalen, moet een cijfer van minimaal 5.5. behaald worden voor zowel de onderzoeksopdracht als voor de policy brief; en moet het eindcijfer afgerond minimaal 6,0 zijn.

De inlevertermijn van de papers is terug te vinden op Blackboard.

Blackboard

De cursusinformatie wordt in januari 2018 op blackboard gezet zodat studenten zich kunnen registeren voor de cursus en informatie updates kunnen ontvangen als dat van toepassing is. Een cursuswijzer, aanvullende informatie en de voorgeschreven literatuur worden op blackboard gezet in januari 2018.

Literatuur

Een verzameling internationale en Nederlandstalige artikelen, wordt nader bekend gemaakt via blackboard.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. B. Fraussen
Phone 070 527 3786