Studiegids

nl en

Kwalitatieve Methoden

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Verplicht vak voor studenten bestuurskunde, bachelor 2, track BBO en EBM

Beschrijving

Binnen deze cursus staan technieken van kwalitatieve dataverzameling en data-analyse centraal. In de hoorcolleges komen verschillende methoden aan bod, zoals interviewen en het coderen van kwalitatieve data. Ook wordt aandacht besteed aan criteria om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te evalueren, en aan het rapporteren van kwalitatief onderzoek. In de werkcolleges leren studenten de methoden zelf toe te passen en kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen de keuze voor kwalitatief onderzoek onderbouwen

  • Studenten zijn in staat een kwalitatief onderzoeksdesign op te zetten

  • Studenten zijn in staat kwalitatieve data te verzamelen en te analyseren

  • Studenten zijn in staat de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te evalueren

  • Studenten zijn in staat te rapporteren over kwalitatief onderzoek

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Vijf hoorcolleges gericht op achtergrond & technieken (aanwezigheid sterk aangeraden)
Zeven werkcolleges (aanwezigheid verplicht)
Zelfstudie en opdrachten

Studielast

Totale studielast van 140 uur

  • 10 uur hoorcolleges

  • 14 uur werkcolleges

  • 116 uur zelfstudie en opdrachten

Toetsing

Twee tussentijdse individuele opdrachten die elk voor 25% meetellen voor het eindcijfer. Eindopdracht in groep die voor 50% meetelt voor het eindcijfer.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. De 25%-opdrachten kunnen onderling gecompenseerd worden. Om het vak succesvol te halen dienen studenten voor de 25%-opdrachten gemiddeld minimaal een 5,5 te halen en voor de eindopdracht minimaal een 5,5 te halen.

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij alle opdrachten tijdig hebben ingediend. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing. In het geval dat een student een voldoende eindopdracht heeft gehaald, maar een onvoldoende gewogen eindcijfer heeft, zal de herkansing bestaan uit een opdracht ter vervanging van de twee 25%-opdrachten.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard. Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

N.J. Raaphorst, MSc https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/nadine-raaphorst