Studiegids

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende gespreksvaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal. Studenten oefenen verschillende typen gesprekken, zowel met elkaar als met hun docent.

Leerdoelen

  • Basisgespreksvaardigheden oefenen en eigen maken

  • Leren reflecteren op de eigen gespreksvaardigheden

  • Bekend raken met verschillende typen gesprekken met ouders en kinderen

Rooster

Werkgroepen

Onderwijsvorm

Studenten worden in werkgroepen van maximaal 25 personen ingedeeld. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur.

Toetsing

Om een voldoende voor dit practicum te halen dient de student:

  • actief deel te nemen aan het practicum;

  • aan alle tussentijdse opdrachten te voldoen;

  • bij alle werkgroepen aanwezig te zijn;

  • voor het eindverslag een voldoende te halen.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur

  • Lang, G. en van der Molen, H.T. (2015). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (17e druk). Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-402021

  • Let op! Studenten dienen een nieuw boek van Lang en van der Molen aan te schaffen i.v.m. de unieke code die hierbij hoort en noodzakelijk is voor het maken van het huiswerk.

  • Delfos, F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam, SWP. ISBN: 9789088505102

Op Blackboard is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinatoren van het vak zijn Caroline Giesen MSc en Lisa Jansen MSc