Studiegids

nl en

De canon herlezen

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Beschrijving

‘Fuck de canon’, schreef een Nederlands auteur onlangs in de krant in een pleidooi tegen de saaiheid van de literaire canon. Andere aanvallen op de canon zijn meer inhoudelijk en gaan bijvoorbeeld over het seksistische of koloniale karakter van sommige klassiek geworden teksten.
In deze cursus leer je hoe je de canon en de kritiek erop kan begrijpen en contextualiseren. Hoe ontstaat een canon, wat is er het nut ervan en onder invloed waarvan verandert die met de tijd? Waarom hecht het grote publiek juist zo aan canonieke werken, en wat is het verband met erfgoed?
In de tweede helft gaan we kijken naar aanvallen op de canon in internationaal perspectief. Verschillende redenen om de canon te bekritiseren worden in kaart gebracht, en de verschillende manieren om dat te doen, van rewriting tot een academische bundel als De canon onder vuur uit 1991, tot censuur waarbij werken worden veranderd om aan hedendaagse maatstaven te voldoen.
De canon herlezen is een onderwerp op het snijvlak van literatuurgeschiedenis en vakdidactiek, journalistiek en letterkunde, ideologie en mainstream, gender studies en postkolonialisme. Dit is een onderzoekswerkgroep waarin de studenten zelf colleges leiden en inrichten, om ten slotte met elkaar een ‘interventie’ te bedenken en uit te voeren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kan je de e beginselen en basisbegrippen van de theorie over canonisering en van kritiek op de canon beschrijven.

 • Heb je geoefend met het toepassen van deze concepten op literaire teksten en -processen.

 • Kan je de verschillende ideologische benaderingen in recent onderzoek reproduceren en kan je ze toepassen in nieuwe wetenschappelijke interpretaties.

 • Ben je in staat om op een heldere manier te reflecteren op wat het betekent om wetenschappelijke analyse te bedrijven en verschillende methoden en benaderingen met elkaar vergelijken;

 • Ben je in staat om opbouwende feedback te geven op het werk van anderen.

 • Doe je een populariserende interventie in het debat.

Rooster

Rooster MA - semester 1

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • Colleges: 42 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 106 uur

 • Voorbereiden referaat: 16 uur

 • Schrijven van een werkstuk: 96 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

 • Session leader college, inclusief materiaal zoeken 20%

 • Participatie en collaboratieve interventie: 30%

 • Schriftelijk Werkstuk: 50%

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van alle deelcijfers. Voor alle deelcijfers moet tenminste een 5.5 behaald worden.

Herkansing:

Wie voor het werkstuk lager dan een 5,5 haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven. Aan de herkansing gaat een gesprek met de docent vooraf.

Nabespreking:

Na het bekendmaken van de uitslag kunnen de werkstukken worden ingezien.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Blackboard, dus schrijf je tijdig in.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden is hier te vinden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs.willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden is hier te vinden.

Contact

Yra van Dijk

Opmerkingen

n.v.t.