Studiegids

nl en

Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Van jongs af aan wordt er op allerlei manieren “gemeten”. Zo willen we bijvoorbeeld weten of een kind zich ontwikkelt zoals leeftijdgenoten, of een kind moeite heeft met de lesstof op school, of wat de oorzaak zou kunnen zijn van eventuele problemen op school of thuis. Het gebruik van goede meetinstrumenten is daarbij erg belangrijk, want testuitslagen hebben over het algemeen consequenties voor het geteste kind en zijn/haar omgeving. Maar hoe bepaal je wat een instrument van “goede kwaliteit” is? Hoe kies je geschikte instrumenten en wat komt er kijken bij het interpreteren van testscores?

In deze cursus leer je meer over de ontwikkeling, de selectie en het gebruik van meetinstrumenten. We gaan in op factoren die van belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit van een meetinstrument en het assessmentproces. Daarnaast krijg je inzicht in het type beslissingen die genomen kunnen worden op basis van assessment en de mogelijke consequenties daarvan.

De cursus sluit aan bij het studieonderdeel Orthopedagogiek: theorieën en modellen en Leren en cognitie en is een voorbereiding op de cursus Methoden van klinische diagnostiek (Bachelor specialisatie Orthopedagogiek) en Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen (Bachelor specialisatie Onderwijswetenschappen).

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunnen studenten:
1. Uitleggen wat het assessmentproces inhoudt met de verschillende stappen, aannames, ethische aspecten en speciale voorzieningen.
2. Begrijpen wat testscores betekenen en hoe deze te interpreteren om adequate besluitvorming te laten plaatsvinden.
3. Uitleggen wat betrouwbaarheid en validiteit van testscores zijn en hoe deze kunnen samenhangen en verschillen.
4. Begrijpen hoe de kwaliteit van individuele items te analyseren is.
5. De kwaliteit van verschillende instrumenten beoordelen voor het meten van diverse populaties.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De colleges bestaan uit een presentatie door een docent. Deze presentaties hebben tot doel de studenten te introduceren in het onderwerp, hen te ondersteunen in het schematiseren en overzicht krijgen in de literatuur.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit twee onderdelen: een tentamen en een groepsgewijze schrijfopdracht. Het tentamen bevat MC-vragen over de behandelde stof in de hoorcolleges en de bijbehorende hoofdstukken uit het basisboek en eventuele extra artikelen.

Het resultaat dat behaald wordt voor het tentamen maakt 2/3 van het eindcijfer uit, het resultaat dat behaald wordt voor de schrijfopdracht 1/3. De schrijfopdracht kan alleen herkanst worden als deze bij de eerste kans op tijd is ingeleverd en met een onvoldoende groeps-deelcijfer is beoordeeld.

Er kunnen geen deelcijfers meegenomen worden naar een volgend cursusjaar of meegenomen worden uit een eerder cursusjaar. Om de cursus succesvol af te ronden, moet het eindcijfer voldoende zijn.

Blackboard

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2011). Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods. ISBN nummer: 978-0-205-48350.
[NB Studievereniging Emile biedt een speciaal voor dit vak vervaardigde, goedkopere versie van dit boek aan onder de titel ‘C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2012). Mastering Modern Psychological Testing Custom Leiden. ISBN: 9781784476052, Leiden Version’.]

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent, Mw dr. S.E. Mol heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.