Studiegids

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Vak
2018-2019

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten maken kennis met protocollen om leerproblemen te signaleren, diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten van leerproblemen.
2. Kennis maken met instrumenten om leerproblemen te signaleren en vast te stellen.
3. Kennis maken met wetenschappelijk onderbouwde interventies en strategieën om leerproblemen (in de klas) aan te pakken.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

  • Opdracht (moet voldoende zijn)

  • Gesloten-boek tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende zijn gemaakt)

LET OP: Het is niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Siegel, L. (2013). Understanding Dyslexia and Other Learning Disabilities. Vancouver, BC: Pacific Educational Press UBC.

LET OP: Het bovenstaande boek blijkt uitsluitend verkrijgbaar onder de nieuwe titel (te bestellen bij Studystore ISBN: 9780892140695)
Siegel, L. (2016). Not Stupid, Not Lazy. Understanding Dyslexia and other Learning Disabilities.

Artikelen die via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan je niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je informatie over de inschrijfprocedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSisis het niet mogelijk om aan het tentamen deel te nemen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent mw. dr. T. M. Sikkema-de Jong heeft een half uur na afloop van het college spreekuur.