Studiegids

nl en

Thesis MPS

Vak
2018-2019

Blackboard

Meld je aan op de Blackboardpagina

Planning- exacte data zijn te vinden op BB

Voor het instroomcohort februari:

 • Uiterlijk bij de start van blok 1 worden studenten toegewezen aan begeleiders en vindt het eerste begeleidingsgesprek plaats.

 • Uiterste inleverdatum van de 1e poging van de volledige scriptie: half december.

 • Uiterste datum feedback van de 1e begeleider: Eind december .

 • Uiterste inleverdatum definitieve scriptie: begin januari.

 • Uiterste datum verdediging: Eind januari.

 • Onderwijssecretariaat neemt tentamenbriefjes voor de scriptie voor eind januari.

Voor het instroomcohort september:

 • Uiterlijk bij de start van blok 3 worden studenten toegewezen aan begeleiders en vindt het eerste begeleidingsgesprek plaats.

 • Uiterste inleverdatum van de 1e poging van de volledige scriptie: half mei.

 • Uiterste datum feedback van de 1e begeleider: eind mei.

 • Uiterste inleverdatum definitieve scriptie: begin juni.

 • Uiterste datum verdediging: eind juni.

 • Onderwijssecretariaat neemt tentamenbriefjes voor de scriptie voor eind juni.

Instroomcohorten september 2012 en eerder

Studenten van de lichting sept 2012 en eerder kunnen nog in het eerdere systeem afstuderen, dat wil zeggen, toewijzing aan een begeleider via de scriptiecoördinator, en afstuderen op basis van individuele afspraken met de begeleider voor wat betreft einddata.

Leidse Catalogus / bibliotheekgebruik

Hoe ga je in Leiden concreet te werk bij het zoeken naar boeken en artikelen? En hoe krijg je ze vervolgens in handen, in digitale of gedrukte vorm? Hoe kun je met de Catalogus snel en simpel boeken en artikelen zoeken waarvan je al titelgegevens hebt? Hoe kun je boeken en artikelen zoeken op onderwerp? En hoe krijg je tenslotte het boek of artikel in handen? Misschien is het wel volledig digitaal beschikbaar!

Cursusmateriaal voor de afzonderlijke databases, zoals PiCarta en Web of Science, vind je in de handleidingen en demo’s.

Wanneer je je masterthesis hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald kan je je afstuderen aanvragen: NL