Studiegids

nl en

Vakdidactische Verdieping

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding die Vakdidactiek 1 en Praktijk 1 hebben afgerond.

Leerdoelen

De student is in staat om op basis van een goedgekeurd plan onderzoek rond eigen lessen en/of lesmateriaal op te zetten, uit te voeren en daarover te rapporteren.

Beschrijving

Ten behoeve van de vakdidactische verdieping kiezen studenten een thema uit de didactiek van het eigen schoolvak waarin zij zich nader specialiseren. Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal-of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het eigen schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een praktijkgericht onderzoek uit rond de didactiek van het schoolvak, toegespitst op een thema uit vakdidactiek 2. De vakdidactische verdieping wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd. De student wordt begeleid door de (eigen) vakdidacticus en een onderzoeker. *

'* WTP-studenten volgen dit vak binnen het WTP-programma en onder begeleiding van WTP-docenten (zie voor meer informatie de WTP-Studiegids: Specialization).

Werkvorm

Werkcolleges, zelfstudie en dataverzameling in de praktijk.

Toetsing

Vakdidactische these (verslag van de vakdidactische verdieping van maximaal 5000 woorden, exclusief referenties en bijlagen). Hierbij wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt.

Literatuur (aanbevolen)

Digitale leeromgeving

Blackboard