Studiegids

nl en

Oefenonderzoek Academische Pabo

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

Op scholen leven veel vragen. In deze cursus zullen studenten leren deze vragen te specificeren tot onderzoekbare vragen, om vervolgens middels literatuuronderzoek tot een (gedeeltelijke) beantwoording van de vraag te komen. Ten slotte leren studenten dit te rapporteren op een wetenschappelijk onderbouwde en tegelijkertijd voor de school begrijpelijke en aansprekende manier. Op deze manier biedt het oefenonderzoek oefening in verschillende fasen van de onderzoekscyclus.

Leerdoelen

Het overkoepelende doel van de cursus is om studenten in de praktijk te laten kennismaken met de verschillende aspecten van onderzoek binnen de schoolcontext. Studenten werken daarbij samen in taakgerichte groepen. Kennis opgedaan in de cursussen Onderzoekspracticum 1 en Onderzoekspracticum 2 zal worden toegepast, specifiek gericht op de volgende doelen:

  • formuleren van een onderzoekbare vraag op basis van vragen uit de praktijk (vanuit de stagescholen)

  • verzamelen, samenvatten en integreren van relevante literatuur

  • beantwoording van de onderzoeksvraag aan de hand van wetenschappelijke literatuur

  • resultaten terugkoppelen aan zowel de wetenschappelijke als de praktische doelgroep

Rooster Introductiecollege Rooster werkgroepen

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. De plenaire hoorcolleges zijn ervoor bedoeld om studenten te laten nadenken over een aantal basisthema’s die van belang zijn voor het doen van (literatuur)onderzoek op basis van vragen uit de praktijk. Deze colleges vormen de gemeenschappelijke basis van waaruit gewerkt zal worden in de werkgroepen en aanwezigheid is dan ook verplicht. In een reeks verplichte werkgroep-bijeenkomsten wordt het literatuuronderzoek vervolgens uitgewerkt. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het tweede semester (februari t/m juni). In deze periode zullen studenten tijdens de bijeenkomsten, op hun stageschool en in eigen tijd samen met groepsgenoten werken aan hun onderzoek. Het vak zal worden afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie van het onderzoek op de scholen waar het onderzoek is uitgevoerd.

Toetsing

Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Een student is geslaagd bij voldoende participatie aan alle aspecten van het Oefenonderzoek en als de eindproducten (onderzoeksverslag en mondelinge presentatie) als voldoende beoordeeld zijn.
Voor alle bijeenkomsten van het oefenonderzoek, alsmede voor de afsluitende presentatie geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het kader van literatuuronderzoek worden verschillende wetenschappelijke artikelen gelezen; welke artikelen dit zijn hangt af van de onderzoeksvraag. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

  • Ackermann, M. e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. (Dit boekje is in het eerste jaar ook al bij verschillende studieonderdelen gebruikt).

  • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een opdracht. Voor vakken die afgesloten worden met een opdracht in plaats van een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Marian Hickendorff