Studiegids

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Vak
2018-2019

Beschrijving

Gemiddeld heeft een op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Elke leerkracht zal daarom regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Aandacht wordt besteed aan o.a. de etiologie, de kenmerken, de manier waarop een stoornis wordt gediagnosticeerd en behandeld en wat mogelijkheden zijn om hier binnen de klascontext mee om te gaan.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is Marije Vermeulen MSc.