Studiegids

nl en

Diagnostiek en behandeling: inleiding

Vak
2018-2019

Beschrijving

Diagnostiek en Behandeling: inleiding is een verplicht vak voor studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen.

Studenten uit de Masterspecialisatie Leerproblemen volgen behalve dit vak verplicht de vakken Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) en Learning problems and impairments: research and practice.

Studenten uit de Masterspecialisatie Orthopedagogiek kiezen twee specialisaties. Naast een specialisatie in vijf deelgebieden (Neuroscience, Jeugdhulpverlening, Autismespectrumstoornissen, Mensen met een verstandelijke beperking en Leerproblemen) kan ook het vak Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) gekozen worden. Voor studenten die een klinische praktijkstage willen gaan doen (ongeacht of men tijdens de klinische stage in aanmerking wil/kan komen voor de Basisaantekening diagnostiek), is het verplicht de vakken Diagnostiek en Behandeling: Inleiding, Klinische Vaardigheden en één van de specialisaties in de deelgebieden te volgen. Een klinische praktijkstage is een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog.

Er wordt bij het vak Diagnostiek en Behandeling voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: Orthopedagogiek: theorieën en modellen, Methoden van Klinische Diagnostiek, Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening, Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling, Leren en Cognitie, Psychopathologie: orthopedagogische aspecten, Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek en Juridische en ethische aspecten

Leerdoelen

Studenten worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingproces. Zij kunnen hun reeds opgedane kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden gebruiken om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de toetsopdrachten.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen/seminars met verplichte aanwezigheid.

Werkgroepen/seminars

Een seminar bestaat uit een werkgroep van zes dagdelen van drie uur. De inhoud zal globaal zijn: gespreksvoering, diagnostisch onderzoek en indicatiestelling. Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat, voordat de bijeenkomsten starten, op Blackboard wordt geplaatst.

Inschrijving voor het seminar

Men kan zich inschrijven voor een werkgroep/seminar via uSis. Een seminar gaat door indien er minimaal 18 deelnemers zijn. Eventueel wordt men herplaatst als de groep niet vol is.
Bij het intekenen voor een werkgroep/seminar dienen studenten zelf af te stemmen met de inschrijving voor andere vakken, die ook verplichte werkgroepen kunnen hebben (bijvoorbeeld Praktijk van Empirisch Onderzoek). Dit om overlap te voorkomen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt. Studenten wordt geadviseerd om voor de definitieve literatuur Blackboard in de gaten te houden.

Toetsing

  • Schriftelijk open boektentamen met open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer van het vak).

  • Aanwezigheid bij alle werkgroepen/seminarbijeenkomsten is verplicht.

  • Toetsopdrachten (moeten voldoende zijn).
    Om het vak te behalen moet u een voldoende voor het tentamen hebben, de werkgroep/seminarbijeenkomsten actief hebben gevolgd en een voldoende voor de toetsopdrachten hebben. Indien één of meer van de onderdelen eerder met een voldoende is behaald, blijft deze staan (geldigheidsduur van één jaar) en dienen de andere onderdelen alsnog met een voldoende te worden afgerond.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator is Petra Barneveld