Studiegids

nl en

Practicum wetenschappelijk schrijven

Vak
2018-2019

Beschrijving

In Practicum wetenschappelijk schrijven staat het schrijven van een korte wetenschappelijke tekst centraal. In deze tekst dient de student inzichten en onderzoek uit de pedagogische wetenschappen te verwerken tot een helder en coherent geheel. De tekst is geschreven in academische schrijfstijl en voldoet aan de academische conventies.

Leerdoelen

Kritisch leren lezen van een aantal wetenschappelijke artikelen met resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Op basis van de kritische lezing de wetenschappelijke schrijfvaardigheid ontwikkelen door een pedagogische probleemstelling te formuleren, een inleiding te schrijven, de tekst te structureren, te schrijven en te herschrijven.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen

Onderwijsvorm

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt aan de hand opdrachten stap voor stap gewerkt aan het schrijven van het eigen paper

Toetsing

Een paper.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Ackermann, Margriet e.a., (2018, vierde druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemna.

  • Tijdens de cursus te verstrekken artikelen.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact