Studiegids

nl en

Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen)

Vak
2018-2019

Beschrijving

Tijdens dit vak maken studenten kennis met de voornaamste deelgebieden van de psychologie, zoals de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie en sociale psychologie. Aandacht wordt besteed aan baanbrekende onderzoeken uit de geschiedenis van de psychologie en aan toonaangevende theorieën die tegenwoordig in de psychologie worden bestudeerd. Het boek dat tijdens deze cursus wordt gebruikt behandelt kernonderwerpen van de psychologie, zoals de werking van het geheugen, de invloed van stress op ons welbevinden, psychische stoornissen en de behandeling daarvan, en de invloed van anderen op ons gedrag. Ook neurobiologische aspecten van de psychologie komen aan de orde. Tijdens de colleges wordt de literatuur uitgelegd en geïllustreerd en ook wordt additionele stof gepresenteerd.

Leerdoelen

Het doel van het vak is om studenten kennis te laten maken met aspecten van de psychologie die ook binnen het werkveld van de pedagogische wetenschappen relevant zijn. In de cursus wordt een basis gelegd van kennis over psychologische theorieën en concepten waarop in de rest van de studie wordt voortgebouwd.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk meerkeuze-tentamen over de opgegeven literatuur en de collegestof in de vorm van twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgerond om het vak te halen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Bernstein, D.A. (2016). Psychology: Foundations and Frontiers (10th edition). Boston: Cengage Learning.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Dr. Shelley van der Veek is contactpersoon voor het vak. Vragen kunnen van maandag t/m donderdag telefonisch of per e-mail gesteld worden.