Studiegids

nl en

MACH Seminar Animestudies

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit seminar gaan we in op de voornaamste theoretische benaderingen van anime. Is anime een genre? Een cultuur? Een industrie? En waarom überhaupt anime bestuderen? Om antwoorden te vinden op deze vragen, verdiepen we ons in de geschiedenis van de Japanse animatie aan de hand van het werk en de argumentaties van de voornaamste onderzoekers in het Engels taalgebied, waaronder Rayna Denison, Susan Napier, Thomas LaMarre en Jonathan Clements. We kijken daarbij ook naar de thema’s die zij in en rondom anime identificeren, zoals de shojo, de otaku, en het techno-oriëntalisme, en naar de mate waarin typerende werkwijzen als handmatig tekenen bepalend zijn voor een vermeend uniek karakter van anime. Daarnaast proberen we ook het transnationale karakter dat veel “Japanse” animatie van oudsher kenmerkt te identificeren.

Leerdoelen

 • Bekend raken met de voornaamste academische literatuur rondom en theoretische benaderingen van anime.

 • Vertrouwd raken met het hanteren van theoretische benaderingen van populaire cultuur.

 • De ontwikkeling van algemene vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten.

 • Het toepassen van deze vaardigheden in de vorm van een presentatie en het schrijven van een analytisch paper.

Rooster

Zie college rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

5 ects = 140 uur

Algemene indicatie van de verdeling van de studielast:
Colleges: 12 x 2 uur = 24 uur
Voorbereiding en opdrachten: 60 uur
Onderzoekspaper en presentatie: 56 uur

Toetsing

Toetsing

Participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname aan de discussies incl. feedback op presentaties): 20%
Tussentijds onderzoeksplan: 10%
Presentatie: 20%
Onderzoekspaper (2.000-2.500 woorden): 50%

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

Van de literatuur die in dit seminar aan bod komt, vormen de volgende vier boeken de kern:

 • Rayna Denison, Anime: A Critical Introduction, London and New York: Bloomsbury Academic, 2015

 • Susan J. Napier, Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing Contemporary Japanese Animation, New York: Palgrave, 2000

 • Thomas Lamarre, The Anime Machine: A Media Theory of Animation, St. Paul: University of Minnesota Press, 2009

 • Jonathan Clements, Anime: A History, London: British Film Institute, 2013
  De precieze passages uit bovenstaande vier titels en aanvullende leesstof worden via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. T.P. Mes